گزارش اکوکاردیوگرافی

اکو تستی است که در آن با استفاده از امواج فراصوتی تصویر متحرکی از قلب تهیه می‌شود. امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب هدایت می‌شود و پژواک آن توسط گیرنده خاصی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمی‌کند و امواج صوتی ساده برای تصویر برداری در گزارش اکوکاردیوگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در انجام اکوی قلبی، بیمار باید روی تخت به پهلوی چپ بخوابد و پزشک پروب مخصوص دستگاه اکوکاردیوگرافی را که به ژل روان کننده آغشته شده برای مدت چند دقیقه روی سینه وی حرکت می دهد و از نماهای مورد نظر خود تصویر برداری کند .
انجام اکو باید صرفا توسط متخصصان با تجربه در این زمینه صورت پذیرد.

انواع اکوی قلب

  • در نوع ساده اکوی قلبی, نمای داخل قلب فقط از یک بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تغییر جهت دادن پروب دستگاه از زوایای مختلف قلب تصویر تهیه می‌شود .
  • در اکوی دو بعدی قلب تصویر دقیق تر از آناتومی قلب ایجاد می‌شود و جزئیات بیشتری در یک نما مشخص می‌شود.
  • در اکوی داپلر قلب که برای جهت جریان خون در قلب تصاویر رنگی( قرمز و آبی ) ایجاد می‌کند که شاید بهترین و دقیق ترین روش در ارزیابی ناهنجاریهای مادرزادی قلبی و اشکالات دریچه‌ای باشد.

از سوی دیگر قدرت عضلانی قلب و بویژه توانایی بطن چپ در بیرون راندن خون از قلب توسط اکوکاردیوگرافی قابل ارزیابی می‌باشد.

موارد گزارش اکوکاردیوگرافی قلب

  • اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ .
  • ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻗﻠﺒﻲ .
  • ﺿﻌﻒ دﻳﻮاره ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﻠﺐ وﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ آن .
  • ﺟﻮد ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن در ﻗﻠﺐ .
  • ﻣﺸﻜﻼت درﻳﭽﻪ ای قلبی

آشنایی با اکوی قلب و تشخیص بیماری های قلبی عروقی (کلیک کنید)

 منبع: سایت پزشکی درستی. آسمان آبی