هزینه اکوکاردیوگرافی قلب

اکوی قلب (اکوکاردیوگرافی) یک روش گسترده و غیر تهاجمی است که در آن با استفاده از امواج صوتی بی ضرر برای انسان تصویر اجزاء قلب و میزان سرعت جریان خون تعیین می‌شود. با استفاده از اکوکاردیوگرافی قلب می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی ، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را بدست آورد. غیر تهاجمی بودن تست اکوی قلب از امتیازهای خاص آن به شمار می‌رود.

اساس اکوکاردیوگرافی این است که امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب هدایت می‌شود و پژواک آن توسط گیرنده خاصی گرفته می‌شود. به عبارت دیگر هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمی‌کند و امواج صوتی ساده برای تصویر برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اکوکاردیوگرافی بر اساس هدایت امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب ودریافت پژواک آن توسط گیرنده خاصی می باشد. امواج صوتی ساده برای تصویر برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچگونه اشعه یا موج خطرناکی به فرد انتقال پیدا نمی‌کند.

انجام این آزمون هیچگونه آمادگی قبلی نمی‌خواهد و به گونه‌ای هست که بیمار روی تخت به پهلوی چپ بخوابد و پزشک پروب مخصوص دستگاه اکوکاردیوگرافی قلب را که به ژل روان کننده آغشته شده برای مدت چند دقیقه روی سینه وی حرکت دهد و از نماهای مورد نظر تصویربرداری کند. با این حال انجام این آزمون نباید بیش از اندازه ساده انگاشته شود و انجام آن باید صرفا توسط متخصصانقلب و عروق با تجربه کافی در این زمینه صورت پذیرد.

اکوکاردیوگرافی یکی از ابرازهای بسیار مفید دقیق در بررسی کالبد طبیعی و غیر طبیعی قلب می‌باشد. با استفاده از اکوکاردیوگرافی قلب می‌توان نمای دقیقی از دیواره‌های قلبی ، دریچه‌ها و ابتدای سرخرگهای بزرگ را بدست آورد. غیر تهاجمی بودن اکوکاردیوگرافی قلب از امتیازهای خاص آن به شمار می‌رود اما از سوی دیگر انجام دقیق آن محتاج تجربه و خبرگی پزشکی است که اقدام به انجام آن می‌کند.

اکوکاردیوگرافی یکی از روش های تشخیصی دقیق و در عین حال راحت برای بررسی بیماری های قلبی است که هزینه بالایی هم ندارد. در این روش امواج صوتی از طریق یک پروب به سوی قلب فرستاده می شوند و بسته به مواد تشکیل دهنده هر قسمت از قلب، مقادیر مشخصی از این امواج منعکس و تصویر ایجاد می شود. در عکس اکوکاردیوگرافی قلب ساختمان حفرات قلبی، ضخامت دیواره بطن و دهلیزها و شکل و اندازه دریچه های قلبی به تصویر کشیده می شود.

آشنایی با مرکز اکوکاردیوگرافی در تهران (کلیک کنید)

منبع: دانشنامه رشد. مطالب علمی آموزشی قلب