نقش کلسترول در بیماری های قلبی عروقی

سطح کلسترول کلی، رایج‌ترین آزمایش برای شناسایی افراد در معرض خطر کلسترول بالا می‌باشد. در نیمی از بالغین سطح کلسترول کلی mg/dl 200 یا کمتر می‌باشد که حاکی از میزان پایین خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی می‌باشد. مصرف غذاهای حاوی مقادیر پایین چربی اشباع و چربی ترانس و انجام ورزش منظم حتی در صورت قرارگرفتن سطح کلسترول در این طیف، مطلوب می‌باشد.

هر ۵ سال سطح چربی‌های خون خود را اندازه‌گیری کنید. سطح کلسترول کلی mg/dl 239 – 200 حد مرزبالا تلقی شده و میزان خطر حمله قلبی نسبت به افراد با مقادیر زیر mg/dl 200 را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد. با پزشک درباره مقادیر ذکر شده در آزمایش چربی‌های خون و سایر عوامل خطر صحبت نمایید. زنان جوان در سنین پیش از قاعدگی و همچنین مردانی که فعال می‌باشند، ممکن است دارای مقادیر بالای کلسترول باشند، اما در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی نباشند. علت این است که گرچه سطح کلسترول کلی خون بالاست، اما سطح  HDL یا کلسترول خوب نیز افزایش یافته است و LDL  یا کلسترول بد خون در سطح هدف می‌باشد و بنابراین خطر بیماری های قلبی عروقی، فرد را تهدید نمی کند.. با پزشک خود در مورد نتایج آزمایش‌های خود مشاوره کنید.
اگر کلسترول کلی خون بالای mg/dl 240 باشد، درمقایسه با افراد دارای سطح کلسترول خون حد مرز(۲۳۹mg/dl-200)، بیش از دو برابر در معرض خطر حمله قلبی هستید. همچنین در معرض خطر بیشتر سکته مغزی نیز قرار دارید باید با پزشک خود در مورد سطح چربی‌های خون خود مشورت نموده و سطح آنها را به محدوده سالم کاهش دهید تا خطر و احتمال بیماری های قلبی عروقی در شما کاهش یابد.

مطالعه مقاله درمان کلسترول

منبع: بیمارستان شهید رجایی