خانه / کسترول خون / کلسترول خوب و بد

کلسترول خوب و بد

وجود کلسترولبرای ادامه حیات نقش دارد ولی وجود مقادیر بیش از حد آن در خون خطرناک است. مقادیر بیش از حد کلسترول در رگ های خونی (سرخرگ ها و سیاهرگ ها) که اکسیژن و مواد غذایی را به تمام سلول های بدن انتقال می دهند رسوب می کند.

کلسترول بد

تجمع کلسترول بد و سایر مواد، پلاک آترواسکلروز (تصلب شرایین یا سختی سرخرگ ها) را ایجاد می کند. کلسترول بد (آتروم یا توده) به تدریج رگ ها را تنگ می کند و در نهایت منجر کلسترول بد به انسداد کامل آنها می شود. حمله ی قلبی زمانی روی می دهد که انسدادی بر اثر کلسترول بد در مسیر خون قلب ایجاد شود و سکته ی مغزی هنگامی به وجود می آید که مسیر خون مغز به انسداد پیدا کند. در واقع ذرات کلسترول بد، اکسید و سپس به وسیله ی ماکروفاژها به سلول های کف مانند و پر از چربی تبدیل می شوند. ماکروفاژها (درشت خوارها) هر یک از انواع چندگانه ی فاگوسیت ها (بیگانه خوارها) ی تک هسته ای یافت شده در بافت ها هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و بعضی از آن ها درلایه ی داخلی سرخرگ ها مستقرند و ایجاد پلاک تصلب شرایین در جدار سرخرگ صورت می گیرد. (سلول های کف مانند، عوامل رشد سلولی ترشح می کنند و از این طریق موجب تکثیر سلول های عضلانی و فیبروبلاست ها می شوند و مجموعه ی آنها توده ی مزبور، یعنی پلاک تصلب شرایین را می سازد.) پلاک ممکن است پاره شود که در این صورت، بلافاصله پلاکت ها (کوچکترین سلول های خون که در مغز استخوان قرمز ساخته و تعدادی از آنها در طحال ذخیر می شوند و نقش اساسی در انعقاد خون بر عهده دارند) دور هم تجمع می یابند و بعضی مواد شیمیایی را از خود آزاد می کنند که در نهایت به انقباض عروقی، تشکیل لخته و انسداد رگ می انجامند.

همانطور که گفته شد چنانچه میزان کلسترول بد در خون افزایش یابد، کلسترول بد در دیواره رگ های خونی که وظیفه تغذیه قلب و مغز را دارند، رسوب کرده و منجر به تنگ شدن این عروق می شوند. این وضعیت ناشی از کلسترول بد می تواند انعطاف پذیری رگ ها را کم کرده و منجر به انسداد سرخرگ، تصلب شرایین، ایجاد لخته و در نهایت حمله قلبی و یا سکته شود.

کلسترول خوب

در حدود یک چهارم تا یک سوم کلسترول خون از نوع کلسترول خوباست. کلسترول خوب بر خلاف نوع کلسترول بد مانع بروز حمله قلبی است. تا جایی که کاهش یافتن کلسترول خوب در خون (کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر) می تواند خطر حمله قلبی را افزایش دهد. کلسترول خوب با پیشگیری از رسوب کلسترول بد، از انسداد رگ ها و خطرات بعدی جلوگیری می کند.

ذرات لیپوپروتئین با چگالی بالا بر عکس لیپوپروتئین با چگالی پایین کلسترول را از بافت ها بر می دارند و به کبد تحویل می دهند و کبد کلسترول را به دیگر ترکیبات مورد نیاز بدن تبدیل می کند و به عبارت دیگر، لیپوپروتئین با چگالی بالا تجمع کلسترول در سرخرگ ها پیشگیری می کند و از این رو آن را کلسترول خوب می نامند.کلسترول خوب حتی کلسترول اضافی را از دیواره ی سرخرگ ها بر می دارد.

افزایش کلسترول خوب

میزان مشخصى ازکلسترول خوب به محافظت از بدن در برابر بیمارى ‏هاى قلبى کمک مى ‏کند.هم چنین کلسترول خوب چربى ‏هاى موجود در بدن را جمع آورى کرده و به طحال منتقل مى ‏کند. هم چنین کارشناسان بر این باورند که کلسترول خوب، کلسترول اضافى که در شریان‏ها رسوب مى ‏کند را از بین مى ‏برد.

بنابراین کمبود کلسترول خوب در بدن ، به افزایش احتمال ابتلا به بیمارى ‏هاى قلبى مى ‏انجامد. در حالى که عوامل بسیارى کاهش کلسترول خوب در بدن را به همراه دارند.

در صورتى که شما نیز به کمبود کلسترول خوب دچار هستید ، بهتر است براى افزایش کلسترول خوب ، به توصیه ‏هاى زیر عمل کنید:

* برای افزایش و جلوگیری از کاهش کلسترول خوب از استعمال دخانیات خوددارى کنید.

* برای افزایش کلسترول خوب به وزن طبیع