خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / نارسایی دریچه میترال حاد و مزمن

نارسایی دریچه میترال حاد و مزمن

علائم نارسایی دریچه میترال حاد

ادم حاد ریوی (acute pulmonary edema) به علت اینکه حجم زیادی از خون ناگهان از LV به LA وارد شده و چون LA  از قبل آداپته شده ظرفیت پذیرش این حجم را ندارد که باعث افزایش فشار LA شده و باعث افزایش فشار وریدهای ریوی نیز می شود و در نهایت افزایش فشار مویرگ های ریوی و ادم ریه می دهد دیسترس شدید تنفسی ، تاکی کاردی ، سیانوز.

نکته : اگر بیماری با علائم نارسایی دریچه میترال حاد که در بالا گفته شد مراجعه کرد یک اورژانس پزشکی است و باید بلافاصله برای عمل تعویض دریچه آماده شود .

علائم  نارسایی دریچه میترال مزمن

نارسایی دریچه میترال مزمن چون به صورت خفیف و آهسته شروع می شود دهلیز راست LA فرصت دارد که خود را آداپته کرده و دیلاته می شود .

برای آداپته شدن دهلیز چپ LV هایپرتروفی پیدا می کند و گشاد (دیلاته) می شود و این بار اضافی به LV تحمیل می شود که این بار به مرور زمان بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که به مرور زمان LV نارسا می شود و در این زمان است که به علت افزایش فشار انتهای دیاستولی ، فشار LA افزایش یافته و در بیمار مبتلا به نارسایی دریچه میترال مزمن ایجاد تنگی نفس و ادم ریه می کند ( بیمار مبتلا به نارسایی دریچه میترال مزمن علامت دار می شود ) .

نکته : در نارسایی دریچه میترال مزمن بعد از علامت دار شدن بیمار دیگر کاری برایش نمی توان انجام داد .

نکته :در نارسایی دریچه میترال حاد دهلیز چپ یا  LA نقش اصلی را داشت . در نارسایی دریچه میترال مزمن بطن چپ یاLV نقش اصلی را داشت .

نکته : بیمار دچار نارسایی دریچه میترال LV را درمان نمی کنیم چون وضع بیمار بدتر می شود .

در نارسایی دریچه میترال مزمن گشاد شدن بطن چپ ( دیلاتاسیون LV ) برای حفظ برون ده قلب (cardiac out put) رخ می دهد ولی این دیلاتاسیون باعث می شود که آنولوس هم گشاد شده و نارسایی دریچه میترال تشدید شود پس نارسایی دریچه میترال  اینطور نیست که به مرور زمان بهتر شود و در طول زمان تشدید می شود (MR induced MR) .

نکته : سرعت ، پیشرفت بیماری های دژنراتیو مثل پرولاپس در ایجاد نارسایی دریچه میترال  از بیماری هایی مثل تب رماتیسمی بیشتر است .

برای تشخیص MR level  بررسی وجود بیماری های دریچه دیگر و بیماری های عروق کرونر و فشار شریان ریوی  (pulmonary artery pressure) مهم است .

درمان نارسایی دریچه میترال

در بیمار دچار نارسایی دریچه میترال مزمن (chronic MR) هر ۶  ماه تا یک سال بیمار را به وسیله اکو monitoring می کنیم و ۲ مورد زیر را مورد توجه قرار می دهیم :

در بیمار دچار نارسایی دریچه میترال مزمن ، کسر جهشی یا EF افت کرده است یا نه .

توجه به دیلاتاسیون  LV یا گشاد شدن بطن چپ در بیماران دچار نارسایی دریچه میترال مزمن

از لحاظ مدیریت بیماران نارسایی دریچه میترال مزمن باید پروفیلاکسی اندوکاردیت  (EI) در مواردی که لازم است انجام شود .

در صورت وجود فیبریلاسیون دهلیزی  (AF) آنتی کوآگولان می دهیم .

در صورت نارسایی قلب دیورتیک ، دیگوکسین ،  ACE inh ، هیدرالازین .

برای کم کردن پس بار  (after load reduction) ACEinh مثل لوزارتان ، کاپتوپریل ، انالاپریل و کم کردن شدت پس بار  (after load) شدت  نارسایی دریچه میترال قلب کم می شود .

جراحی نارسایی دریچه میترال قلب، باید قبل از نارسایی بطن چپ  LV انجام شود ، در جراحی نارسایی دریچه میترال قلب یا دریچه را تعویض می کنیم و یا ترمیم می کنیم . ترمیم دریچه میترال قلب در موارد پرولاپس میترال ، پارگی پاپیلاری ماسل ها ، پارگی کورداتندینی ها صورت می گردد . تعویض دریچه در  نارسایی دریچه میترال قلب ناشی از تب روماتیسمی به خاطر دژنره شدن خیلی شدید دریچه و همچنین در کلسفیه شدن شدید دریچه صورت می گیرد .

اقدامات درمانی نارسایی دریچه میترال قلب

در ابتدای  نارسایی دریچه میترال قلب ،  EF حتی از حد نرمال هم بالاتر است ( بیش از ۶۰٪ ) ، اگر  EF به ۶۰ و زیر ۶۰ رسید نشان دهنده این است که  LV نارسا می شود ( پس در بیمارانی که ۶۰ ≥ EF دارند )

 LV end systolic diameter باید کمتر از mm 45 باشد ، در بیماران  نارسایی دریچه میترال قلب این دیامتر شروع به افزایش می کند ( افزایش  ESD )

علامت دار بودن

AF

Pulmonary HTN

مثال ) بیماری با  نارسایی شدید دریچه میترال قلب و ۷۰٪ = EF و ۴۰ =  ESD مراجعه کرده اگر بیمار علامت دار بود باید جراحی کنیم و ربطی به ESD و  EF ندارد .

نکته : اگر امکان ترمیم دریچه میترال وجود داشته باشد آستانه برای جراحی پایین می آید و باید زودتر جراحی دریچه میترال فلب را انجام دهیم اما در صورت نیاز به تعویض دریچه میترال قلب آستانه بالا می رود .

برای مطالعه ” درمان جراحی نارسایی دریچه میترال قلب ” کلیک کنید .