خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / نارسایی دریچه سه لتی قلب

نارسایی دریچه سه لتی قلب

قلب دارای دو دریچه بین بطن‌ها و دهلیزها بنام میترال و سه لتی  است که هنگام انقباض قلب بسته می‌شوند. دریچه سه لتی قلب دریچه‌ای است که بین دهلیز راست و بطن راست قلب قرار گرفته‌است . به طور طبیعی دهانه‌های دریچه سه لتی قلب هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. طی انقباض بطن راست (سیستول) دریچه سه لتی بسته نگه داشته می‌شود.   منظور از نارسایی دریچه سه لتی قلب بازگشت خون از دریچه سه لتی قلب به دهلیز هنگام انقباض قلب است.

در نارسایی دریچه سه لتی قلب (تریکوسپید) دریچه ی مزبور، در طول سیستول به طور کامل بسته نمی شود و در نتیجه در هر ضربان قلب، خون از سمت راست قلب، در مسیر مخالف طبیعی پمپ می شود. در اکثر موارد نارسایی دریچه سه لتی قلب ، عملکردی و ثانویه به اتساع قابل ملاحظه بطن راست و حلقه ی دریچه ی سه لتی است ولی ممکن است علل مادرزادی هم منجر به بیماری نارسایی دریچه سه لتی قلب شوند. اتساع بطن راست، آناتومی طبیعی و مکانیک دریچه سه لتی قلب و عضلات مسئول عملکرد صحیح آن را بر هم می زند و این امر منجر به عدم کفایت دریچه سه لتی قلب می شود.

علل شایع اتساع بطن راست عبارتند از: نارسایی قلب چپ، پر فشاری ریوی و انفارکتوس بطن راست. یک مورد استثنای قابل توجه درباره ی اتساع بطن راست به عنوان عامل نارسایی دریچه سه لتی قلب در التهاب پوشش داخل حفرات قلب راست (آندوکاردیت قلب راست) روی می دهد. در این وضعیت دریچه سه لتی در نتیجه ی عفونت دچار آسیب مستقیم می شود.

علائم نارسایی دریچه سه لتی قلب

نارسایی دریچه سه لتی قلب ممکن است به ویژه در صورت محفوظ ماندن عملکرد بطن راست، بدون علامت باشد. بر عکس، ممکن است نارسایی دریچه سه لتی قلب درجاتی از تورم (اِدِم)، ناراحتی مبهم بالای شکم (به دلیل احتقان کبد) و خستگی (ناشی از کاهش برون ده قلب) وجود داشته باشند. در موارد شدید نارسایی دریچه سه لتی قلب آسیت (تجمع مایع در شکم) و سیروز قلبی دیده می شوند.

۱- اختلال ساختمانی دریچه سه لتی قلب شایع بوده و می تواند بطور طبیعی و بدون همراهی با بیماری دیگری دیده شود.در این موارد  نارسایی دریچه سه لتی قلب (یا رگور‍ژیتاسیون تری کوسپید) اغلب  جزئی(Mild) بوده و این موارد همراه با فشار ریوی نرمال می باشد. سیر نارسایی دریچه سه لتی قلب خوشخیم بوده و معمولا خطرناک و پیشرونده نمی باشد.

۲- اتیولوژى دوم اختلال  عملکردی (Functional) دریچه سه لتی قلب و ثانویه به اتساع شدید بطن راست  به هر علت ( اغلب همراه با هیپرتانسیون ریوى  مثل آمبولی ریه یا بیماری قلب ریوی و … و یا نارسایی قلب راست )است

موارد خفیف نارسایی دریچه سه لتی قلب بعلت اختلال ساختمانی دریچه سه لتی قلب کاملا بدون علامت می باشد. در موارد شدید نارسایی دریچه سه لتی قلب ، تظاهرات بالینى شبیه  نارسائى شدید بطن راست همراه با ادم اندامها ،بزرگی کبدی (هپاتومگالى) و در مراحل پیشرفته تر از نارسایی دریچه سه لتی قلب تورم شکم  می باشد. بسته به علت نارسایی دریچه سه لتی قلب ، علائم بیماری ثانویه نارسایی دریچه سه لتی قلب مثل بیماری ریوی همراه در بیماری کورپولمونال (قلب ریوی) دیده می شود.

تشخیص نارسایی دریچه سه لتی قلب

بیماری نارسایی دریچه سه لتی قلب به وسیله ی معاینه و اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می شود. در معاینه سیاهرگ های گردن متسع و برجسته هستند و اغلب، احتقان کبدی وجود دارد.

درمان نارسایی دریچه سه لتی قلب

درمان بسته به شدت نارسایی دریچه سه لتی قلب و  بیماری زمینه ای و نیز علائم نارسایی دریچه سه لتی قلب متفاوت است.   موارد خفیف و بدون علامت نارسایی دریچه سه لتی قلب هیچ درمانی لازم  ندارد.  برای ادم اندام ها و تورم شکمی ناشی از نارسایی دریچه سه لتی قلب  ، درمان شدید با دیورتیک لازم است. درمان برونکو دیلاتور و اکسیژن تکمیلی  برای بیماری کورپولمونال (قلب ریوی) انجام می شود. درمان نارسایی قلب راست برای علائم نارسایی دریچه سه لتی قلب در نظر گرفته می شود. و  در موارد شید نارسایی دریچه سه لتی قلب ، درمان جراحى به‌صورت ترمیم حلقه (Annuloplasty) دریچه سه لتی قلب یا تعویض دریچه سه لتی قلب در صورت عدم امکان ترمیم با دریچه بیولو‍یک(خوکی یا گاوی) لازم می شود.

در اکثر موارد درمان جراحی نارسایی دریچه سه لتی قلب توصیه نمی شود زیرا مشکل اصلی اتساع یا آسیب دیدگی بطن راست است. درمان دارویی نارسایی دریچه سه لتی قلب به وسیله ی داروهای مُدر پایه ی اصلی درمان را تشکیل می دهد که متأسفانه این داروها می توانند موجب کاهش حجم و کاهش برون ده قلب شوند. درمان دارویی نارسایی دریچه سه لتی قلب به منظور کاهش پس بار قلبی نیز ممکن است مفید واقع شود.

برای مطالعه “ درمان تنگی  دریچه سه لتی ” کلیک کنید .

منبع : کتاب بیماری های قلبی