خانه / استرس / مدیریت استرس چیست ؟

مدیریت استرس چیست ؟

پاسخ استرس نتیجه کارکرد سیستمی است که از زمان های بسیار دور در بدن همه انسان ها وجود داشته تا بتوانیم از موقعیت های خطرناک و پراسترس جان سالم به در ببریم. شما نمی توانید این سیستم پاسخ به استرس را غیر فعال کنید و آن را از کار بیاندازید ولی می توانید با قدری دانش و تمرین پاسخ به استرس و مدیریت آن را تقویت کنید. در واقع شما برای حفظ و ارتقای سلامتی و کیفیت زندگی خود باید استرس را مدیریت بکنید. وقتی شما تحت استرس هستید، حالتی واکنشی دارید. احساسات تان تحت استرس سکان هدایت شما را در دست گرفته اند و به جای اینکه به راه حل های ممکن فکر کنید، سخت با خود مشکل درگیر شده اید. ولی این را برای مدیریت استرس باید بدانید: وقتی در چنین حالتی دارای استرس هستید، برای اینکه بار دیگر مدیریت استرس را در دست گیرید باید احساسات تان را از این رو به آن رو کنید. درست مثل اینکه در مملکتی یک کودتا روی می دهد و اوضاع کاملاً عوض شود. برای مدیریت استرس از کجا شروع کنید؟ باید در مدیریت استرس این نکته را گوش زد کرد که مطمئنا شما نمی توانید سعی کنید که عوامل استرس زا را از زندگی خود حذف کنید. این غیر ممکن است. در عوض باید سعی کنید تا درباره مدیریت استرس و پادزهرهای بدن و ذهن تان در مقابل پاسخ به استرس بیشتر بدانید: این پادزهر و مدیریت استرس را پاسخ آرام سازی استرس می نامند. همانطور که در هنگام واکنش در مقابل استرس و مدیریت استرس ذهن هوشیارتر می شود و بدن خود را آماده می کند، هنگامی که پاسخ آرام سازی و مدیریت استرس بروز می کند دستگاه عصبی سمپاتیک آرام می شود. میزان اکسیژن مصرفی بدن کاهش می یابد، ضربان قلب تان آهسته تر می شود و تعداد تنفس شما هم کمتر می شود. تحقیقات نشان داده که اگر روند پاسخ آرام سازی و مدیریت استرس مرتب به جریان بیافتد، به تدریج فشار خون فرد کاهش می یابد در همین وضعیت ثابت می ماند.

چگونگی مدیریت استرس

حتماً به خاطر دارید که در هنگام مدیریت استرس ، دستگاه عصبی سمپاتیک ناگهان یک سری واکنش های غیر ارادی را در تمام بدن به جریان می اندازد: و بر اثر استرس ضربان قلب و تنفس سریع تر می شود، عضلات منقبض می شوند و سرعت فکر کردن هم بیشتر می شود. پاسخ آرام سازی در مدیریت استرس یک تغییر فیزیولوژیک است که آرام سازی در مدیریت استرس مانند ترمزی عمل می کند و اجازه نمی دهد تغییرات افسار گسیخته بدن تان که شما را به فعالیت و مصرف انرژی واداشته، باز هم ادامه یابد. پاسخ ریلکسیشن و مدیریت استرس درست عکس پاسخ استرس است ولی برخلاف پاسخ استرس، پاسخ آرام سازی در مدیریت استرس یک واکنش آموختنی است.

اگر آماده اید برویم و این واکنش تن آرامی در مدیریت استرس را یاد بگیریم.

برای مطالعه ” استرس و بیماری های قلبی عروقی ” و ” تاثیر استرس در فشار خون ” کلیک کنید .

منبع: کتاب فشار خون