خانه / تصویر / لیپوپروتئین با دانسیته بالا و پائین

لیپوپروتئین با دانسیته بالا و پائین

لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL)

در واقع همه سلول های بدن می توانند لیپو پروتئین با دانسیته پایین (LDL) را دریافت کرده و برای تأمین نیاز خود به کلسترول آن ها را مصرف کنند ولی از آنجایی که معمولاً مقدار لیپوپروتئین با دانسیته پایین موجود در خون بیش از مقداری است که بدن بتواند از آن استفاده کند، کبد باید این مقدار اضافی لیپوپروتئین با دانسیته پایین را از خون تصفیه کرده از آن برای تولید اسیدهای صفراوی یا لیپوپروتئین های جدید استفاده کند. اگر کبد نتواند این مقدار اضافی لیپوپروتئین با دانسیته پایین را مدیریت کند، این بسته ها وارد نقاطی از بدن می شوند و در آنجا تجمع می کنند که خطرناک است. به طور معمول لیپوپروتئین با دانسیته پایین در دیواره عروق تجمع می کنند که جلوی عملکرد صحیح عروق را می گیرند و تجمع لیپوپروتئین با دانسیته پایین سلامت قلب را در معرض خطر قرار می دهد. لیپوپروتئین با دانسیته پایین را LDL یا کلسترول بد می نامند. . لیپوپروتئین با دانسیته پایین بیش از ۱۳۰ mg/dl در خون کسی که مستعد ابتلا به بیماری های قلبی است، بالا محسوب می شود. این رقم برای مبتلایان به بیماری های قلبی ۱۰۰ mg/dl یا بالاتر است. با این وجود تحقیقات اخیر نشان داده که اگر سطح . لیپوپروتئین با دانسیته پایین کمتر از ۷۰ mg/dl باشد میزان مرگ و میر و بروز سکته های قلبی یا سکته مغزی بسیار کمتر خواهد شد.

لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL)

HDL یا لیپوپروتئین با دانسیته بالا را کلسترول خوب می نامند که کبد و روده ها آن را می سازند و فقط از جهت علامت اختصاری آن به لیپوپروتئین با دانسیته پایین شبیه است. شکل و عملکرد لیپوپروتئین با دانسیته بالا کاملاً با لیپوپروتئین با دانسیته پایین فرق  دارد. ذرات لیپوپروتئین با دانسیته بالا همان طور که از نام آن ها بر می آید، حاوی مقادیر زیادی پروتئین هستند ولی چربی اندکی دارند. آن ها کلسترول اضافی تجمع یافته در دیواره عروق و نقاط دیگر را جمع کرده و آن را به کبد منتقل می کنند. اگر فرض کنیم لیپوپروتئین با دانسیته پائین تجمع یافته در دیواره عروق زباله های موجود در جریان خون هستند، لیپوپروتئین با دانسیته بالا مانند دستگاه زباله جمع کنی است که چربی های اضافی را از دیواره عروق جدا می کند و آن ها را به کبد می رساند تا از بدن خارج شوند. اگر سطوح لیپوپروتئین با دانسیته بالا در خون زنان کمتر از ۵۰ mg/dl و در خون مردان کمتر از ۴۰ mg/dl باشد، کم محسوب می شود. اگر مقدار لیپوپروتئین با دانسیته بالا در خون، ۶۰ mg/dl یا بیشتر باشد خوب و مناسب است.

لیپوپروتئین با دانسیته بالا و بیماری های قلبی

لیپوپروتئین با دانسیته بالا به عنوان یک عامل اصلی احتمال خطر بیماری های قلبی  تصور شده است و سطح پایین این لیپوپروتئین با افزایش احتمال خطربیماری های قلبی مربوط می باشد. کسانی که به صورت پایدار و دایمی ورزش می کنند نسبت به همتای بدون تحرک ورزشی، سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالای کلسترول را به صورت زیادی دارا می باشند. از این رو پیشنهاد اینکه ورزش این تغییرات سودمند را ترغیب میکند توجیه می کند.

ورزش و لیپوپروتئین با دانسیته بالا

ورزش چگونه سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا را تغییر میدهد؟چه نوع ورزشی این پاسخ را تحریک می کند؟پاسخ به این سوالات می تواند در کاهش احتمال خطر بیماری های قلبی خیلی مهم باشد به طوریکه بیماری های قلبی بیشتراز یک پنجم (۵/۱) علت مرگ و میر در ایرلند را بیشتر از سرطان به حساب می آید. حفظ کشف کنش متقابل ما بین لیپوپروتئین و ورزش و اثر این کنش متقابل بر روی احتمال خطر بیماری های قلبی مهم می باشد.

لیپوپروتئین با دانسیته بالا خواص آنتی آتروژتیک دارد (ضدتشکیل ضایعات آتروماتور در دیواره عروق) و اینکه ورزش ظرفیت سرمی لیپوپروتئین با دانسیته بالا را افزایش می دهد و قطعاً RCT را تغییر می دهد همچنین روشن می کند کهRCT یک مکانیسم پیچیده ای است که واکنشهای متقابل زیادی را در گیر می کند و لیپوپروتئین با دانسیته بالا ممکن است یک قسمت (جزء)کوچکی از مکانیسم های مسئول کاهش احتمال خطر بیماری های قلبی باشد. علاوه بر این لیپوپروتئین با دانسیته بالا نقش حساس دیگری در کاهش احتمال خطر بیماری های قلبی دارد که بیشتر از طریق تاثیر گذاشتن بروی اکسایش لیپوپروتئین با دانسیته پائین این نقش را نشان می دهد.

ورزشهای حاد به نظر می رسد در طول ساعات ورزش سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا را افزایش داده و سطح TGرا کاهش می دهد. اثر معنی داری از ورزش بروی لیپوپروتئین با دانسیته پائین و سطح TCپیدا نشد ولی اندازه ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پائین احتمالاً در پاسخ به ورزش تغییر می یابد . پاسخ ورزش روی لیپوپروتئین ها به نظر می رسد با توقف ورزش قابل تغییر باشد (تغییر پیدا کند).

برای مطالعه مطالب زیر کلیک کنید :

– کاهش کلسترول خون با تغذیه

– درمان دارویی کلسترول

– کلسترول و انواع آن 

منبع: کتاب فشار خون