فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب

اکوکاردیوگرافی یا پژواک نگاری قلب همان تست اکوی قلبی نیز نامیده می شود. تست اکو یکی از روش ‌های تشخیصی دقیق و در عین ‌حال راحت برای بررسی بیماری ‌های قلبی است که فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب، ژل مخصوص را روی سینه بیمار می ریزد و با استفاده از یک پروب که روی سینه حرکت می دهد، حرکات قلب را روی صفحه مشاهده می کند. این روش از روش های تشخیص دقیق و در عین حال راحت برای بیماران است.

انواع اکوکاردیوگرافی

  • اکوی قلب قفسه گذر (Transthoracic Echocardiography)

شایعترین نوع اکوکاردیوگرافی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک روش بدون درد و غیر تهاجمی است. غیر تهاجمی بدین معنا است که هیج گونه جراحی بر روی بدن انجام نشده و هیچ وسیله‌ای نیز به داخل بدن شما وارد نمی‌شود.

  • اکوی قلب تنشی (Stress Echocardiography)

این نوع از اکوکاردیوگرافی در حقیقت جزیی از تست استرس قلب (cardiac stress test) محسوب می شود. در این تست اکو، بیمار با مصرف دارو و یا ورزش زیر نظر پزشک متخصص قلب باعث افزایش ضربان قلب خود می‌شود. بعضی از ناهنجاری‌های قلبی مثل بیماری عروقی قلب در صورت افزایش ضربان قلب آسانتر تشخیص داده می‌شوند.

  • اکوکاردیوگرافی مری گذر(Transesophageal Echocardiography)

آئورت و بعضی قسمت‌های قلب از راه اکوی قلب قفسه گذر به سختی بررسی می‌شوند از این‌رو در صورتی که فوق تخصص اکوکاردیوگرافی قلب نیاز به بررسی این قسمتها داشته باشد از اکوی قلب مری گذر استفاده می‌کند. در این حالت کاوشگر دستگاه اکوکاردیوگرافی که به انتهای یک لوله منعطف متصل شده از راه دهان وارد مری شده و از راه مری ساختمان‌های پشت قلب بررسی می‌شود.

  • اکوکاردیوگرافی قلب جنین (Fetal Echocardiography)

در عکس اکوکاردیوگرافی قلب ساختمان حفرات قلبی، ضخامت دیواره بطن و دهلیزها و شکل و اندازه دریچه‌ های قلبی به تصویر کشیده می ‌شود.

اکوکاردیوگرافی از رشته های علوم پزشکی است که می توان به درجه ی فوق تخصص در آن دست یافت و روشی غیر تهاجمی برای تشخیص بیماری های قلبی است که با استفاده از امواج صوتی، ساختمان داخلی قلب به تصویر کشیده می‌شود و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری‌های قلبی تلقی می‌شود.

آشنایی با اکوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرام (کلیک کنید)

منبع: ویکی پدیا. تبیان. اکو