عوارض فشار خون

بالا بودن فشار خون برای مدت چند سال چنان چه موجب تنگ و سخت شدن سرخرگ ها شده باشد قلب قادر به پمپ کردن خون در درون این رگ ها نخواهد بود و در نتیجه نارسایی احتقانی قلب روی می دهد و مایع در ریه ها جمع می شود. تنگ شدن سرخرگ هایی که به مغز خون و اکسیژن می رسانند موجب مختل شدن موقتی عملکرد قسمتی از مغز که به وسیله این سرخرگ ها خون رسانی می شوند خواهد شد و در نتیجه، حمله ایسکمیک موقتی (transient ischemic attack; TIA) روی می دهد. بسته شدن دایمی سرخرگ به وسیله یک لخته ناشی از فشار خون موجب از بین رفتن بخشی از مغز که به وسیله آن سرخرگ خون رسانی می شده خواهد شود و در نتیجه بالا بودن فشار خون ، سکته مغزی بروز می کند. ممکن است فشار خون بالا موجب آسیب رگ های کوچک داخل چشم ها شود که ممکن است تا وقتی این آسیب شدت نیافته با علایمی همراه نباشد. به ندرت در فشار خون های بالا (پرفشاری خون بدهیم)، خونریزی رگ ها به شبکیه آسیب می رساند.

نکته: در بیماران دارای سابقه نارسایی قلب، فشار خون هدف، زیر ۸۰/۱۳۰ میلی متر جیوه است.

تست فشار خون

تست های آزمایشگاهی نقش تشخیصی در فشار خون بالا ندارند ولی اغلب آزمایش های عمومی به منظور کمک به ارزیابی و پایش عملکرد اعضا و آزمایش های اختصاصی برای تشخییص بیماری هایی که ممکن است موجب بروز یا تشدید فشار خون بالا شده باشند درخواست می شوند.

آزمایش های عمومی برای پیشگیری و کنترل فشار خون عبارتند از:

– آزمایش تجزیه ادرار (کامل ادرار) برای بررسی وضعیت کلیه ها و اثرات فشار خون بر عملکرد کلیه.

– اندازه گیری هماتوکریت ( به عنوان بخشی از شمارش خون کامل) به منظور بررسی نسبت مایع به مواد جامد خون و کنترل فشار خون.

– BUN (نیتروژن اوره خون) و / یا کراتینین برای تشخیص و پایش اختلال عملکرد کلیه ها یا پایش اثر داروها بر آنها.

– اندازه گیری پتاسیم (به عنوان بخشی از آزمایش های الکترولیت شامل سدیم، کلر و دی اکسید کربن) به منظور ارزیابی و پایش الکترولیت های بدن و کنترل فشار خون.

– اندازه گیری قند خون ناشتا

– اندازه گیری کلسیم خون، به منظور تشخیص میزان کلسیم تام یا کلسیم یونیزه موجود در گردش خون، افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید که موجب افزایش کلسیم سرم می شود همراه با فشار خون بالا وجود دارد.

– اندازه گیری TSH (هورمون محرک تیروئید) و T4 (هورمون تیروئید) به منظور تشخیص و پایش اختلال عملکرد تیروئید

آزمایش چربی خون، به منظور ارزیابی مقادیر کلسترول تام، کلسترول خوب (HDL) ، کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید.

آزمایش های اختصاصی برای کنترل و پیشگیری از فشار خون عبارتند از:

– اندازه گیری آلدوسترون (هورمون غدد فوق کلیه که اثر اصلی آن، توازن آب و الکترولیت ها از راه افزایش باز جذب سدیم و دفع پتاسیم است) و رنین (نوعی آنزیم پروتئولیزی سنتز، ذخیره و ترشح شده به وسیله ی سلول های مجاور گلومرولی کلیه ها که با کاتلیز تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I، نقش خود را در تنظیم فشار خون اعمال می کند) به تشخیص تولید بیش از حد آلدوسترون به وسیله غدد فوق کلیه (که ممکن است ناشی از تومور آن باشد) کمک می نماید.

– اندازه گیری کورتیزول (اصلی ترین گلوکورتیکویید طبیعی که به وسیله قشر غده فوق کلیه ساخته می شود و بر متابولیسم گلوکز، پروتئین و چربی ها اثر می گذارد) به منظور تشخیص تولید بیش از حد آن که ممکن است در اثر سندرم کوشینگ روی دهد. اندازه گیری کاته کولامین و متانفرین ها، شامل اپی نفرین، نور اپی نفرین و متابولیت های آنها به منظور کمک به تشخیص وجود فئوکروموسیتوم که می تواند موجب بروز دوره هایی از فشار خون بالای شدید شود.

نکته: در بیماران مبتلا به اختلال کلیوی مزمن، فشار خون هدف، زیر ۸۰/۱۳۰ میلی متر جیوه است.

مطالب مرتبط :

– استرس و فشار خون بالا

– کاهش فشار خون با ترک سیگار

– کاهش فشار خون با تغذیه

– توصیه های مهم برای کاهش فشار خون

– کاهش فشار خون بالا با کنترل وزن

– چگونگی کنترل فشار خون

– فشار خون و راههای کنترل آن

–  درمان فشار خون بالا

منبع : راهنمای پزشکی خانواده- فشار خون