خانه / آناتومي قلب / عملکرد قلب در پمپاژ خون

عملکرد قلب در پمپاژ خون

در قلب، مسیر گردش خون به شکل عدد انگلیسی  ( ۸  )  می‌باشد. خون در قلب ابتدا از طریق دو سیاهرگ بزرگ، وارد سمت راست قلب می‌شود و در دو حفره سمت راست قلب جابجا می‌شود و سپس به ریه‌ها منتقل می‌شود تا اکسیژن دریافت کند، سپس خون به حفره‌های سمت چپ قلب باز می‌گردد و در نهایت وارد سرخرگ بزرگ آئورت می‌گردد. انقباض عضلات قلبی، باعث حرکت خون در قلب و عروق خونی می‌شود. جریان خون در قلب، به علت وجود دریچه‌های یکطرفه مابین حفره‌های قلب و عروق خونی بزرگ، یکطرفه می‌باشد.

33

منبع: بیمارستان شهید رجایی