علل بیماری قلبی ناشی از فشارخون بالا

در نوع اوليه كه 95 درصد بيماران فشارخوني را شامل مي شود، علت فشارخون بالا مشخص نيست و عوامل خطرسازي مانند سن بالا، جنسيت مردانه، مصرف زياد نمك، چاقي، ديابت و سابقه خانوادگي را در ايجاد آن دخيل مي دانند.

علل بيماری فشار خون بالا و بیماری های قلبی

  • سابقه خانوادگي : سابقه فشار خون بالا در افراد درجه يك خانواده شامل پدر، مادر، خواهر و برادر از عوامل بسيار مهم است و احتمال ابتلاء به فشار خون بالا در افراد اين خانواده ها بيش از افرادي است كه سابقه خان وادگي ابتلاء به اين بيماري را ندارند . در كساني كه سابقه خانوادگي دارند مشاوره ژنتيك در پيشگيري و كنترل اين بيماري مؤثر است.
  • سن و جنسيت : شيوع فشار خون بالا در مردان قبل از سن 50 سالگي بيشتر از زنان هم سن آن ها مي باشد، اما بعد از 50 سالگي به دليل يائسگي، شيوع فشارخون بالا در زنان افزايش مي يابد.
  • مصرف نمك : بين مصرف نمك بيش از نياز بدن و فشار خون بالا ارتباط وجود دارد . واكنش افراد به ميزان نمك رژيم غذايي متفاوت است و افراد سالمند نسبت به نمك حساس تر هستند.
  • ميزان چربی خون : اگرچه چربی خون بالا به طور مستقيم در ايجاد فشارخون بالا دخيل نيستند، اما به دليل تغييراتي كه در جدار رگ به وجود مي آورند ممكن است بيماري فشارخون بالا را تشديد نمايند. ميزان كلسترول در خون است كه اهميت دارد . اگر كه حامل اصلي كلسترول خون است ، در خون بالا باشد، در جدار عروق رسوب LDL كرده و منجر به تصلب شرايين مي شود . تصلب شرايين نيز منجر به فشارخون بالا مي شود.
  • مصرف الكل: اگر به طور مداوم مصرف شود، موجب افزايش فشار خون می شود.
  • مصرف دخانيات : مصرف دخانيات يك عامل زمينه ساز براي تصلب شرايين است و اگر چه به طور مستقيم موجب افزايش فشار خون نمي شود، اما در افرادي كه فشار خون بالا دارند و سيگاري هستند ، تصلب شريان ها زودتر از افرادي كه فشار خون بالا دارند، اما سيگاري نيستند ، اتفاق مي افتد، اين عامل خود موجب تشد يد فشارخون بالا مي شود . نيكوتين سيگار نيز به طور موقت منجر به افزايش ضربان قلب و فشارخون مي شود، اما در درازمدت تأثير قابل توجهي در افزايش فشارخون خواهد داشت.
  • كم تحركی: در كساني كه به اندازه كافي تحرك ندارند، احتمال فشار خون بالا بيش از افرادي است كه فعاليت بدني منظم دارند ، زيرا اين افراد احتمالا چاق هستند و يا اضافه وزن دارند.
  • چایی: يكي از عوامل مهمي است كه در شيوع فشار خون بالا نقش به سزايي دارد. فشار خون بالا در افراد چاق 6-2 برابر بيشتر از افرادي است كه افزايش وزن ندارند . هر 10 كيلو گرم افزايش وزن موجب افزايش فشار سيستولي 2 تا 3 ميلي متر جيوه و فشار دياستولي 1 تا 3 ميلي متر جيوه مي شود. چاقي هاي مركزي يعني چاقي هايي كه در قسمت شكم متمركز است در ايجاد فشار خون بالا اهميت بيشتري دارند.
  • ديابت: زمينه ساز فشار خون بالاست و در افراد مبتلا به ديابت شيوع فشار خون بالا بيشتر از افراد غير ديابتي است و خطر بيماری قلبی عروقی در اين افراد چندين برابر مي باشد، بنابر اين كنترل فشار خون در افراد مبتلا به ديابت و تنظيم قند خون در افرادي كه مبتلا به فشار خون بالا هستند، اهميت زيادي در كاهش احتمال خطر بيماری های قلبی عروقی دارد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل متعددي مانند وراثت، محيط، ميزان واكنش به نمك، سطح رنين پلاسما (هورموني كه از كليه ها ترشح مي شود )، ميزان حساسيت به انسولين و يون هايي مثل سديم، كلر، كلسيم و عواملي مثل نژاد، اختلال چربي خون، سيگار و الكل نيز م يتوانند بر فشارخون تأثير به سزايي داشته باشند.

اگر به آشنایی با روش درمان فشارخون بالا برای جلوگیری از بیماری قلبی هستید، بر روی لینک کلیک کنید.

theme