خانه / عوامل خطر بيماريهاي عروق قلب (برای بیماری های اکتسابی قلب) / فشارخون بالا / علائم فشارخون بالا و بیماری های قلبی ناشی از آن

علائم فشارخون بالا و بیماری های قلبی ناشی از آن

علايم فشار خون بالا

فشار خون اوليه سال ها بدون علامت است و معمولا زماني علامت دار مي شود كه بر اندام هاي حياتي مثل مغز، چشم، كليه و قلب تاثير گذاشته و به آن ها آسيب رسانده باشد. گاهي ممكن است بيمار از علايمي مثل سردرد در ناحيه پس سر، سرگيجه ، تاري و اختلال ديد ، خستگي زودرس و طپش قلب ، تنگی نفس شبانه و يا هنگام فعاليت و درد قفسه سينه، شكايت كند . اگر فشارخون به طور حاد افزايش يابد ممكن است بيمار دچار سرگيجه و تشنج شده وحتي به اغماء برود.

بیماری های قلبی ناشی از فشارخون بالا

ديواره عضلاني بطن چپ قلب به علت فشار وارد بر آن ناشي از افزايش فشار خون در داخل حفره بطن چپ ضخيم مي شود. افزايش فشار در داخل شريان هاي بزرگ موجب مي شود كه فرايند تصلب شرايين تسريع گردد . تصلب شرايين در عروق كرونر باعث تنگي اين سرخرگ هاي حياتي شده و در نتيجه خونرسانی به عضله قلب دچار مشكل مي شود و با انسداد كامل رگ جريان خون عروق كرونر قطع مي شود و منجربه سكته قلبی مي گردد . آترواسكلروز يا تصلب شرايين مغز نيز موجب كاهش جريان خون مغزي مي شود، كه اگر تنگي بسيار شديد يا انسداد كامل باشد، سكته مغزي پيش خواهد آمد . همچنين فشار خون بالا در بعضي قسمت هاي شريان هاي بزرگ مي تواند موجب پارگي رگ شود و خونريزي هاي داخل مغزي ايجاد كندكه گاهي منجر به مرگ ناگهاني بيم ار خواهد شد و در غير اين صورت به اختلالاتي مانند اختلال در حركت، بينايي، تكلم و...... منجر مي شود.

فشارخون بالا عامل مهم بيماری عروق كرونر قلب و ايسكمی قلبی و نيز سكته مغزي مي باشد. از ديگر عوارض فشارخون بالا نارسايی قلبی و بيماری عروق محيطي است. درمان فشارخون بالا و كاهش آن به كمتر از 140/90 ميلي متر جيوه با كاهش مهمي در عوارض بيماری قلبی عروقی همراه بوده است.

فشار خون بالا در داخل شريان هاي كوچك نيز باعث افزايش ضخامت ديواره آن ها مي گردد كه افزايش اين ضخامت به تدريج مجراي داخلي رگ را تنگ تر مي نمايد و بدين ترتيب مقاومت عروق كوچك در برابرجريان خون افزايش پيد ا مي كند. اگر فشار خون بالا كنترل نشود منجر به نارسايي كليه ها مي گردد. چشم عضو ديگري است كه در بيماري فشار خون بالا اختلال پيدا مي كند كه اين اختلال از تاري ديد تا كوري است.

 فشارخون بالاي درجه يك در صورت عدم تشخيص و درمان منجر به يك بيماري پيش رونده مي گردد. خطر بيماری قلبی عروقی 115/75 ميلي متر جيوه شروع مي شود و به ازاي هر افزايش به ميزان 20/10 ميلي متر جيوه ، خطر دو برابر مي شود . افراد ديابتي كه بيماري فشارخون بالا هم دارند دو برابر بيشتر در معرض خطر مرگ ناشي از بيماری قلبی عروقی هستند . درمان فشارخون اثر مفيدي بر اين عوارض دارد و هر 10 ميلي متر جيوه كاهش در فشارخون سيستولي منجر به 15 درصد كاهش در مرگ مرتبط با ديابت ، 12 درصد كاهش عوارض ديابت و 11 درصد كاهش بروز سكته قلبی مي شود . در افراد فشارخوني كه دخانيات مصرف مي كنند، بروز سكته قلبی و بيماری كرونر قلب دو تا سه برابر نسبت به افراد سالم بيشتر است . ترك مصرف دخانيات به سرعت خطر را كاهش مي دهد و بخش مهمي از پيشگيري اوليه در بيماری های قلبی عروقی محسوب مي شود.

برای آشنایی با درمان بیماری های قلبی ناشی از فشارخون بالا بر روی لینک کلیک کنید.

theme