روش های اندازه گیری فشار خون

بیشتر فشار سنج های جیوه ای دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند و در حال حاضر فشار سنج های جدیدی که بدون جیوه کار می کنند در دسترس هستند و به کار گرفته می شوند. بسیاری از فشارسنج های مدرن صفحه دایره شکل مدرج عقبه ای یا صفحه نمایشگر دیجیتالی دارند. با این حال این فشار سنج ها هم جوری تنظیم شده اند که فشار خون را در واحد میلی متر جیوه اندازه گیری می کنند.

عدد فشار خون ایده آل ۸۰/۱۲۰ میلی متر جیوه یا پایین تر است. هر قدر عددی که فشار سنج خون نشان می دهد بالاتر باشد، نشان دهنده این است که قلب برای اینکه وظیفه اش را انجام دهد تحت فشار بیشتری قراردارد و این در حالی است که قلب شما در حالت عادی به قدر کافی خیلی با قدرت و سخت کار می کند. این عضله مهم و قابل توجه که وزنش حدود ۱۰ گرم است و اندازه اش تقریباً به اندازه مشت شماست، روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار بار می تپد و ۱۹۰۰ گالن خون را در سراسر بدن شما به جریان می اندازد. وقتی قلب مجبور می شود بیش از حد کار کند، این عضله ممکن است بزرگ شود و شریان ها به خاطر فشار فراوان و بی رحمانه ای که خون به دیواره های آن ها وارد می کند سخت و تنگ شوند و این حالت بالقوه می تواند شما را در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه قرار دهد.

چگونگی اندازه گیری فشار خون

تاکنون دانستید که رقم اول فشار خون سیستولیک را نشان می دهد که وقتی قلب منقبض می شود و خون را بیرون می دهد، این خون چقدر به شریان ها فشار وارد می کند. عدد پایینی یا همان فشار خون دیاستولیک، میزان فشار خون درون شریان ها را وقتی قلب در بین ضربان ها در حال استراحت است نشان می دهد.

به زبان ساده میزان فشار خون (BP) شما بیانگر این است که قلب شما برای به جریان انداختن خون در سراسر بدن تا چه اندازه به خودش فشار وارد می کند وشریان های تان نیز در چه وضعیتی هستند. میزان خونی که قلب در هر بار تپش بیرون می دهد را حجم خون یا برون ده قلبی می گویند. عروق هنگام ورود خون به درون آنها از خود مقاومت نشان می دهند که این مقاومت را مقاومت عروق سیستمیک (SVR) می گویند. میزان فشار خون شما از طریق ضرب کردن رقم برون ده قلبی در میزان مقاومتی که شریان ها هنگام ورود خون به آن ها و به جریان افتادن آن در سراسر بدن از خود نشان می دهند، به دست می آید.

وقتی (CO) یا مقاومت عروق سیستمیک افزایش پیدا کنند، فشار خون هم بالا خواهد رفت. در واقع در هر دو حالت قلب باید بیشتر و سخت تر کار کند تا مقدار خون کافی را درون شریان ها به جریان بیندازد.

برای مطالعه ” کنترل فشارخون در منزل” کلیک کنید .

منبع: کتاب فشار خون