دستگاه فشار خون

اگر شما مایل به اندازه گیری فشار خون تان در درمانگاه یا بیمارستان نباشید. چندین روش برای انجام این کار برای شما امکانپذیر است:

شما می توانید یک دستگاه فشار سنج جیوه ای ساده و یک گوشی تهیه کرده و طرز کار آن را نیز یاد بگیرید. اما انجام این کار در خانه کمی مشکل است.

شما می توانید، از یکی از خویشاوندانتان بخواهید فشار خون تان را اندازه بگیرند تا اطلاعات سودمندی به دست آورید.

ممکن است به شما توصیه کنند یک فشار سنج الکترونیکی اتوماتیک نسبتاً ارزان و جدید بخرید. گرچه دقت بسیاری از این فشار سنج ها خیلی کم است. بهترین این فشار سنج ها فشارسنج هایی هستند که قابل استفاده بوده و به آسانی خوانده می شوند. ارزان قیمت و سبک هستند. برای استفاده از این نوع فشار سنج شما می بایست بازوبند (کاف) را دور بازو قرار داده و دکمه فشار سنج را فشار دهید. شما می توانید بسیاری از اعداد مورد نیاز را به دست آورید و این اعداد تا هنگامی که دستگاه دقیق است، اطلاعات مفیدی را در اختیار پزشک شما قرار می دهد. اگر شما یک دستگاه فشار سنج ساده بخرید، ممکن است به شما توضیح داده شود که آن را به بیمارستان، درمانگاه و یا مرکز بهداشتی ببرید تا پزشک یا پرستار بتوانند دقت ابزار را با فشارسنج جیوه ای مقایسه کنند.

در بعضی موارد، ممکن است پزشک شما یک دستگاه فشار خون اتوماتیک ۲۴ ساعته روی بازوی شما قرار دهد که این دستگاه ABPM نام دارد. امروزه، چندین دستگاه فشارسنج دقیق و معتبر وجود دارد که در تمام مدت شبانه روز، هر نیم ساعت یک بار فشار خون را اندازه می گیرند. شگفت انگیز این که استفاده از این دستگاه ها در هنگام شب، هیچ گونه اختلالی در خواب ایجاد نمی کند. استفاده از دستگاه کنترل فشار خون اتوماتیک هنوز بحث انگیز است؛ اما این روش، روش دقیقی در بدست آوردن اطلاعاتی است که به پزشک در تشخیص اینکه فشار خون شخص در اثر ترس از مطب و دکتر بالا رفته است، کمک خواهد کرد.

مشاهده مقاله دارو های ضد فشار خون