درد آنژیوگرافی

در افرادی که آنژیوگرافی برایشان صورت گرفته است، بعد از این پروسیجر باید از لحاظ تشکیل هماتوم و خونریزی چک شود. نبض دورسال پدیس، تیبیال خلفی و اندام تحتانی چک شود. به مدت یک ساعت، هر ۱۵ دقیقه،علائم حیاتی کنترل شود و بعد از آن هر ۱ تا ۲ ساعت یکبار علائم حیاتی کنترل شود.
دما و رنگ اندام تحتانی کنترل شود و از لحاظ درد و بیحسی و سوزن وسوزن شدن اگر بیمارر شکایتی داشت، بی کفایتی شریانی در این افراد را مورد کنترل قرار دهیم و اگر مشکل وجود داشت، از بیمار خواسته شود که گزارش دهد.

هنگام آنژیوگرافی بیمار هوشیار و بیدار است و بیهوشی ندارد. خود آنژیوگرافی درد ندارد، ولی در محلی که از طریق آن کاتترها وارد می‌شوند، بی‌حسی موضعی انجام می‌شود و ممکن است بیمار درد خفیفی حس کند. برای رفع استرس احتمالی بیمار هم قبل از آنژیو داروهایی که فقط جنبه آرامش‌بخشی دارد، به او داده می‌شود. معمولا با مصرف این داروها اضطراب به حداقل می‌رسد، ولی گاهی اضطراب شدید باعث تپش قلب می‌شود.

امروزه در بخش‌های آنژیوگرافی کتابچه‌هایی در مورد آ‌ن،‌ روش انجام و آموزش لازم و عوارض و حتی بیماری‌های قلبی در اختیار بیمار قرار می‌دهند، زیرا اگر فرد اطلاعات کافی داشته باشد، در کاهش اضطراب و پیگیری درمانی و پاسخ به درمان او نقش دارد. بیمارانی که قبل از آنژیو تیم درمانی (پزشک ـ پرستار) اطلاعات لازم را در مورد روش کار، در حدی که لازم است بیمار بداند، در اختیارشان گذاشته و به آنها اطمینان دادند، نسبت به گروهی که چنین اطلاعاتی به آنها داده نشد، کمتر دچار تپش قلب، اختلال ریتم و نگرانی شدند و همکاری بیشتری نشان دادند.

با کنترل نبض نوک قلبی و محیطی، هر گونه آریتمی را مورد کنترل قرار دهیم. در افرادی که از شریان فمور برای این پروسیجر استفاده می کنند، معمولا” تحریک وازوواگال دارند. این افراد همراه با نشانه های، تهوع، استفراغ، برادی کاردی، کاهش فشار خون، احتباس ادرار و درد در هنگام خروج کاتتر همراه هستند، برای این بیماران باید سریع پا بالاتر از سر تخت قرار بگیرد و از مایعات داخل وریدی و تجویز آتروپین استفاده شود تا این مشکل برطرف گردد.
پس از پروسیجر بیمار باید به مدت ۲ تا ۶ ساعت استراحت در تخت داشته باشد. اگر با فشار دستی و نیرو مکانیکی بدون استفاده از بند آورنده های عروقی استفاده شده است، باید اندام مربوطه صاف و مستقیم باشد و سر تخت به میزان ۳۰ درجه بالا باشد و به مدت ۶ ساعت فرد استراحت مطلق داشته باشد. در این حالت می توان با صاف نگهداشتن پا می تواند از یک سمت به سمت دیگر پهلو به پهلو شود. اگر فرد با استفاده از بند آورنده های وریدی محل شریان را محکم از خونریزی کنترل کردیم، فرد با در نظر گرفتن استاندارد های پرستاری ، می توان طی ۲ ساعت استراحت از تخت بلند شود و حرکت کند و برای رفع ناراحتی با دستور پزشک از مسکن ها استفاده نماید.

درد ناشی از آنژیو قلب

اگر بیمار درد و ناراحتی در محل کاتتر داشت، به وی آموزش داد تا به پرستار یا پزشک آنژیوگرافی گزارش دهد. بیمار به دلیل استفاده کردن از ماده ی حاجب باید از لحاظ نارسایی کلیوی نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس باید BUN و Cr کنترل شود و اختلالات ارزیابی شود. تا می توان از طریق Oral یا وریدی مایعات زیاد مصرف شود تا ماده ی حاجب شسته شده و دفع شود.

قبل از ترخیص از بیمارستان باید برای جلوگیری از درد آنژیوگرافی آموزش های لازم برای بیماران آنژیوگرافی قلب صورت گیرد. از این آموزش ها می توان به :

  • عدم استفاده از کمر ۲۴ ساعت بعد از ترخیص در بلند کردن اشیاء یا اجسام سنگین
  • از نشستن در وان در هنگام حمام رفتن پرهیز و از دوش استفاده شود.
  • در مورد استفاده از اتومبیل و از سرگیری کار با پزشک مشورت شود.
  • در صورت وجود تب بیش از ۳۸.۶ و نیز خونریزی و تورم و خونمردگی جدید یا درد در محل سوراخ شدگی ناشی از پروسیجر به پزشک متخصص آنژیوگرافی اطلاع داده شود.
  • تغییر شیوه ی زندگی

مشاهده فیلم آنژیوگرافی قلب (کلیک کنید)

منبع: پرستاری. جام جم آنلاین