خانه / انواع بيماريهاي قلبي / بيماريهاي دريچه اي / تنگی دریچه میترال در کودکان

تنگی دریچه میترال در کودکان

تنگی دریچه میترال قلب در کودکان، از نقایص ساختمانی یا عملکردی قلب است که در هنگام تکامل جنین یا در هنگام تولد وجود دارد. شیوع آن هشت مورد در هزار تولد است یا یک درصد کل تعداد متولدین. میزان نقص ممکن است از یک نقص ساده در دیواره دهلیزی تا یک نقص پیچیده شریانی باشد. نقایص قلبی بر فیزیولوژی و سایکولوژی کودک تأثیر می‌گذارد.
به درستی علت بیماریهای مادرزادی قلب ناشناخته است. تحقیقات عوامل محیطی و ژنتیکی را مؤثر می‌دانند. عامل ژنتیک بیشتر از عامل محیط مورد بررسی قرار گرفته است.

دریچه میترال دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو لت ( دو تکه)‌است. به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می شود . طی انقباض بطن چپ(سیستول) دریچه میترال بسته نگه داشته می‌شود. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد.

تنگی دریچه میترال در بزرگسالان اغلب از عوارض تب رماتیسمی است. علائم اصلی خستگی، تنگی نفس به‌ویژه هنگام فعالیت به‌دلیل کاهش برون‌ده قلبی است.

برخی بیماران را می‌توان با درمان طبی و توسط داروهائی که ضربان قلب را کاهش می‌دهند و از انعقاد جلوگیری می‌کنند، درمان کرد. اگر این اقدامات موفق نبود باز کردن دریچه به طریق جراحی یا تعویض آن با یک دریچهٔ مصنوعی ضروری است . برای تعویض دریچه میترال قلب هم از دریچه مصنوعی ( سنتتیک ) و هم از دریچه طبیعی استفاده می شود .

مراجعه نکردن بموقع فرد به پزشک متخصص تنگی دریچه میترال قلب، فرصت طلایی را برای درمان دریچه از میان می‌برد، حال آن که پزشک می‌تواند بیماری دریچه‌ای را به وسیله پرسیدن علائم بیماری، شنیدن صدای قلب و انجام آزمایش‌ها تشخیص دهد.

بیماری های دریچه قلب سبب تخریب و از شکل افتادن دریچه‌ها می‌شود. تنگ شدن قسمت ورودی دریچه و بسته شدن ناکامل آن ازجمله موارد بیماری دریچه است. وقتی دریچه‌ها بیمار می‌شوند به چند صورت می‌توان به بیمار کمک کرد؛ تجویز دارو، ترمیم دریچه، تعویض دریچه به روش جراحی و اصلاح تنگی دریچه با بالن.

اگر درد یا فشردگی در سینه احساس می ‌کنید، نفس تنگی دارید، نمی ‌توانید به درستی بخوابید، تپش قلب و خستگی عمومی و ناتوانی در انجام فعالیت ‌های روزمره آزارتان می ‌دهد؛ دریچه یا دریچه‌ های قلب تان بیمار و توانایی کارکرد آن ها کاهش یافته است.

آشنایی با علائم تنگی دریچه میترال قلب (کلیک کنید)

منبع: کولاک. تک ناز. دانسته های یک پرستار