خانه / روش هاي تشخيصي بيماريهاي قلبي / نوار قلب / تغییرات نوار قلب در سکته قلبی

تغییرات نوار قلب در سکته قلبی

يكي از مهمترين تغييراتي كه در نوارقلبی افراد پيگيري مي شود علائم و نشانه های مربوط به سكته قلبی يا M.I است كه بسته به نقطه اي از قلب كه دچار مشكل شده است به صورت تغييرات T يا ST و QRS در ليدهاي مختلف نوار قلب ميشود كه پزشك با كمك آن مي تواند به ميزان و شدت و همچنين نوع سكته قلبي پي ببرد .

ECG یا نوار قلب يك قطعه ST و چهارفاصله اصلي دارد : QRS,P.R,R-R,Q.R كه تغييرات هر كدام نشان دهنده بيماري خاصي است .

ECG براي بررسي افرادي که درد قفسه سينه دارند.، آنها ممکن است دچار حمله قلبي شوند. و يا آنها که مشکوک به بيماري عروق کرونري يا آريتمي هستند بکار برده مي شود. همچنين براي تشخيص التهاب پرده دور قلب ( پريکارديت )،لخته خوني که جريان خون را در ريه مختل کرده ( آمبولي ريوي )، سطح غيرطبيعي کلسيم و پتاسيم خون يا سطح خوني بالاي بعضي داروها کمک کننده است.

خصوصیات نوار قلب

  • موج QRS : ارتفاع بین ۵ تا ۳۰ میلی متر است ارتفاع از V1 تا V6 زیاد می شود . به طوریکه ارتفاع موج Rدر V3 و V4 با موج S برابر است .
  • موج Q : ارتفاع موج Q ¼ موج R و طول زمانی آن ۰۴/۰ ثانیه می باشد . در لیدهای IIو IIIو AVF ، V5 و V6 داریم .
  • قطعه ST: از پایان موج S تا ابتدای موج T

بالارفتن قطعه ST در لیدهای اندامی بیشتر از یک میلی متر و در لیدهای پریکاردی بیشتر از ۲ میلی متر بیماری می باشد. پایین افتادن قطعه ST در لیدهای اندامی و پریکاردی بیشتر از ۰٫۵ میلی متر بیماری می باشد.

  • موج T: ارتفاع موج T 0.5 میلی متر در لیدهای اندامی و ۱۰ میلی متر در لیدهای پریکاردی طبیعی می باشد. از نظر شکل با شیب کمتر به قله می رسد و با شیب زیادتر به خط ایزوالکتریک نزدیک می شود .
  • جهت : در لید Iو II، V3 تا V6به سمت بالا و در AVR منفی می باشد .

آشنایی با نوار قلب طبیعی (کلیک کنید)

منبع: مهندسین پزشکی. پایگاه تخصصی پزشکی و سلامت

theme