خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / تشخیص علل نارسایی دریچه میترال

تشخیص علل نارسایی دریچه میترال

دریچه میترال که بین دهلیز و بطن چپ قلب قرار گرفته است، دو «لت» یا «دهانه» دارد و راه ارتباطی بین دهلیز و بطن چپ  است.

دهانه‌های دریچه میترال ، به طور طبیعی در انقباض بطن چپ به وسیله تارهای نگه‌دارنده، محکم بسته نگه داشته می‌شود تا به درون دهلیز کشیده نشود.

حادث شدن یکی از مشکلات زیر ممکن است منجر به نارسایی دریچه میترال گردد:

۱)  عارضه سکل ناشی از تب روماتیسمی (۳۰-۴۰%)

۲) بیماری های دژنراتیو مثل پرولاپس میترال (۷۰٪-۲۰)

۳) بیماری های ایسکمیک قلبی (۴۰٪-۱۳)

۴) اندوکاردیت عفونی (۱۲٪-۱۰)

نکته : در کشورهای غربی شایعترین علل نارسایی دریچه میترال ، بیماری های دژنراتیو است که ۶۰٪ است و بعد از آن اندوکاردیت است (۱۰٪)

نکته : در کشور ما شایعترین علل نارسایی دریچه میترال، سکل یا عارضه ناشی از تب روماتیسمی است (۵۰٪) بعد از آن پرولاپس و بعد بیماری های ایسکمیک و بعد از آن دیلاتاسیون LV ( گشاد شدن بطن چپ) است .

بازماندن دریچه میترال قلب

بازماندن دریچه میترال در زمان سیستول باعث کاهش (forward stroke volume) در نهایت باشد . هایپرتروفی و دیلاته شدن ( گشاد شدن ) بطن چپ می شود .

برای جبران کاهش حجم ضربه ای (Stroke volume) با فرستادن خون به آئورت در اوایل بیماری مشکل را برطرف می کند ولی با پیشرفت بیماری مقدار خونی که طی مکانیسم جبرانی وارد دهلیز چپ یا LA می شود افزایش می یابد و باعث احتقان ریوی می شود .

مشکلاتی که طی نارسایی دریچه میترال ایجاد می شوند به ۳ عامل بستگی دارند :

میزان نارسایی دریچه میترال ، اگر شدن خفیف باشد مقدار کمی از خون وارد دهلیز چپ ( LA ) شده و ممکن است هنگام سمع سوقلی بشنویم یا در اکوکاردیوگرام تشخیص دهیم در حالی که بیمار مبتلا به نارسایی دریچه میترال هیچ علامتی ندارد .

سرعت پیشرفت نارسایی دریچه میترال

بیمار به صورت حاد دچار نارسایی دریچه میترال شده ( مثل تصادفات ، بیماری های دژنراتیو و یا MI ) یا به صورت مزمن ( مثل بیماری که دچار MVP ) است که خفیف و بدون علامت است.

برای مطالعه “بیماری نارسایی دریچه میترال” کلیک کنید .