تشخیص حمله قلبی

گاهی سطح پلاك های چربی در جدار شریان كرونر ترك می خورد و دچار پارگی می شود . این پدیده باعث تجمع پلاكت ها (عناصری كه وظیفه انعقاد خون در زمان خونریزی را دارند) و ایجاد لخته در این ناحیه می شود كه به آن ترومبوز می گویند. این لخته سبب تنگ تر شدن مجرای عروق كرونر و كاهش بیشتر خون رسانی به عضله قلب می شود. با ادامه محرومیت عضله قلب از اكسیژن ، قلب دچار آسیب می شود. اگر این لخته خون به حدی بزرگ شود كه به طور كامل مسیر جریان خون را مسدود كند، بخشی از بافت عضله قلب كه توسط آن شریان تغذیه می شود، می میرد. به این وضعیت حمله قلبی یا سكته قلبی می گویند.

معمولاً در حمله قلبی، درد و ناراحتی قفسه سینه بسیار شدید و مشخص است ، ولی در بعضی موارد ممكن است شدت درد معمولی باشد وگاهی نیز بیمار به علت خفیف بودن نشانه ها از درخواست كمك خودداری كند. در برخی بیماران نیز ممكن است حتی درد قفسه سینه وجود نداشته باشد و فقط نشانه هایی از درد در بازو یا گلو وجود داشته باشد.

احساس فشار آزاردهنده، سنگینی یا درد در وسط قفسه سینه كه معمولا به طور ناگهانی شروع می شود و بیش از چند دقیقه ادامه یابد، مهم ترین علامت حمله قلبی است. اگر این درد به شانه ها، گردن، بازوها و فك پایین انتشار داشته باشد، جد ی تر خواهد بود.

تشخیص حمله قلبی

گاهی افرادی كه دچار درد قلبی می شوند این درد و ناراحتی را به صورت احساس فشار ناشی از ایستادن فردی بر روی قفسه سینه یا احساس فشار ناشی از پیچیدن طناب به دور قفسه سینه ، شرح می دهند. سایر نشانه هایی كه ممكن است همراه درد قفسه سینه باشند، احساس سبكی سر، سرگیجه شدید بدون علت، سنكوپ ، تنگی نفس (درحال استراحت یا در حال فعالیت )، عرق كردن و ناراحتی معده است . همراه با درد قفسه سینه یا تنگی نفس ممكن است حالت تهوع نیز رخ دهد. باید به خاطر داشت همیشه در سكته قلبی همه این علایم رخ نمی دهد و افراد ممكن است نشانه های مختلفی را تجربه كنند.

 برای آشنایی با روش درمان حمله قلبی بر روی لینک کلیک کنید.

theme