تاثیر مدت چاقی بر بیماری های قلبی

بعضی از بیماری های مرتبط با چاقی ، سلامت افراد چاق را در معرض خطر جدی قرار می دهند. توجه به درمان و مراقبت این افراد ضروری است . این بیماری ها شامل بیماری عروق کرونر قلب ، سایر بیماری هایی که ایجاد تصلب شرایین می کنند، دیابت نوع ۲ و وقفه تنفسی در خواب ، اختلالات زنانگی مثل قطع قاعدگی و خونریزی ، مشکلات استخوانی مفصلی، سنگ کیسه صفرا و عوارض آن ها و فشار روانی هستند.

پژوهشگران با تحقیق بر روی تاثیر مدت چاقی بر بیماری های قلبی به این نتیجه رسیدند که هرچه مدت چاقی طولانی تر باشد، خطر آترواسکلروز تحت بالینی بیشتر است.

در یک بررسی حدود ۳۳۰۰ بالغ جوان غیرچاق به مدت ۲۵ سال تحت پیگیری قرار گرفتند. دور کمر و شاخص توده بدنی (IBM) آنها هرچند سال اندازه گیری و میزان کلسیفیکاسیون شریان کرونر (CAC) با CTاسکن در سالهای پانزدهم، بیستم و بیست و پنجم مورد ارزیابی قرار گرفت. در طی این مدت ۴۰ درصد از شرکت کنندگان دچار چاقی عمومی یا چاقی شکمی شدند.

مدت زمان چاقی قویا با وجود یا شدت CAC به طور معنی داری با هر یک سال افزایش چاقی، بیشتر شد. محققان این طور نتیجه گیری میکنند که پیشگیری یا حداقل، تاخیر در شروع چاقی در اوایل بزرگسالی ممکن است خطر آترواسکلروز عروق کرونر را کاهش داده و پیشرفت آنرا در زندگی کندتر کند.

رژیم غذایی کاهش وزن در افراد چاق برای پیشگیری از بیماری های قلبی بسیار موثر است که باید با به حداقل رساندن سایر عوامل خطر بیماری قلبی عروقی (مانند فشارخون بالا،کلسترول خون بالا و….) تنظیم شود.

برای آشنایی با درمان چاقی برای پیشگیری از بیماری های قلبی بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: دکتر قلب