خانه / انواع بيماريهاي قلبي / نارسايي قلبي / بیماری نارسایی دریچه میترال

بیماری نارسایی دریچه میترال

بیماری نارسایی دریچه میترال یکی از بیماری های دریچه میترال است که باعث برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ در هنگام سیستول قلب می باشد.

دریچه میترال ( mitral ) دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو لت ( دو تکه) است. به طور طبیعی دهانه‌های این دریچه هنگام دیاستول باز است و خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می‌شود. طی انقباض بطن چپ (سیستول) دریچه میترال بسته نگه داشته می‌شود.

 دریچه میترال مانع از برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ می شود ، اگر به هر دلیلی دریچه میترال نتواند مانع از برگشت شود MR رخ داده است و تعدادی از خونی که به طور طبیعی باید به آئورت وارد شود به دهلیز چپ(LA) وارد می شود .

علل بیماری نارسایی دریچه میترال

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از اشکال در leaflet ها ( لت ها )

مثل بیماری میگزوماتوس  (myxomatous) که کلاژن بافت همبند را دچار اشکال کرده و بافت همبند دریچه میترال را نیز تحت تأثیر قرار می دهد که عدم وجود کلاژن مناسب ، دریچه میترال را ضخیم و دچار نارسایی می کند.

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از تب روماتیسمی نیز می تواند leaflet را دچار اشکال کند .

در سندرم وارفان نیز به علت دژنره شدن بافت همبند باعث شل شدن لت ها می شود .

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی ازعفونت اندوکارد قلب ( اندوکاردیت ) و شکاف cleft مادرزادی در لت ها که باعث اشکال در  leaflet ها می شوند .

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از اشکال در کورداتندینی ها

مثل چسبندگی کورداها به هم به علت التهاب ، چرخش کورداها ، پاره شدن کورداها بر اثر تروما

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از اشکال در آنولوس

در اثر کلسیفیه شدن آنولوس خاصیت ارتجاعی آن از دست رفته و در زمان سیتول که آنولوس باید مقداری جمع شود ، جمع نشده و دریچه میترال نارسا می شود .

اندوکاردیت عفونی نیز با تأثیر بر آنولوس و ایجاد آبسه مانع از عملکرد طبیعی دریچه میترال می شود .

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از اشکال در پاپیلاری ماسل ها

مثل بیماری های ایسکمیک قلبی

پارگی ، نکروز و ایسکمی پاپیلاری ماسل ها

یکی از عوارض MI ( انفارکتوس قلبی ) پاره شدن پاپیلاری ماسل ها و ایجاد بیماری نارسایی دریچه میترال است .

در بیمارانی که hypertrophy cardiac myopathy دارند مکان و configuration پاپیلاری ماسل ها به هم ریخته و ایجاد بیماری نارسایی دریچه میترال می کند .

بیماری نارسایی دریچه میترال ناشی از بیماری های اینفیلتراتیو

نکته : دیلاتاسیون LV ( به علت MI که سال ها طول کشیده یا کاردیومیوپاتی باعث اتساع آنولوس شده) ایجاد بیماری نارسایی دریچه میترال می کند .

برای مطالعه ” درمان جراحی نارسایی دریچه میترال قلب ” کلیک کنید .