بالن آنژیوپلاستى

سال ۱۹۷۷ برای اولین بار، یک پزشک سوئیسی به نام Gruntzig، با هدایت بالونی به داخل رگ کرونر یک بیمار قلبی و باد کردن آن بالون، موفق به رفع تنگی آن رگ شد که در آنژیوگرافی مجدد، باز بودن آن رگ ثابت گردید. در آن سال‌ ها که تنها از بالون برای باز کردن عروق کرونر استفاده می ‌شد، مسائل مختلفی نظیر پارگی لایه داخلی رگ (Intimal dissection) و یا بازگشت فوری تنگی (Recoil) بروز می کرد که گاهی اوقات فاجعه آفرین بود. به این دلیل محققان به فکر ابداع و کارگذاری فنر یا استنت (Stent) در داخل عروق کرونر افتادند.
استنت، فنر کوچکی است که با عمل آنژیوپلاستی، آن را وارد رگ خونی می کنند و توسط بالنی آن را باز می نمایند. استنت برای باز کردن رگ هایی که تنگ یا بسته شده اند، استفاده می شود که اغلب شریان های (سرخرگ) قلب هستند.
نتایج اولیه این شیوه، نشانگر کاهش واضح و قابل توجه عوارض روش استفاده از بالون بود. اما مشکل جدیدی بروز کرد، به این شکل که پس از کارگذاری استنت در برخی از بیماران، لخته خون در داخل استنت ایجاد می‌شد (Stent Thrombsis) که بیمار بایستی مجدداً به اتاق آنژیوگرافی برده و آنژیوپلاستی مجدد انجام می‌ شد و گاهی نیز بیمار فوت می ‌کرد.لذا محققان پزشکی به فکر مصرف داروهایی افتادند که باعث کاهش بروز لخته خون می شدند، مانند آسپیرین، تیکوپیدین یا لکوپیدوگرل پلاویکس.

اگر بیمار روزانه یک عدد قرص پلاویکس استفاده می‌کرده است شب پیش از بالن زدن باید ۴ قرص یا ۸ قرص خورده شود همچنین پیش از آنژیوگرافی و بالن زدن به بیمار داروی دیورتیک(لازیکس) نمی‌دهند.

بلافاصله پس از بالن زدن از کیسه شن استفاده نمی‌شود چون شیتی(کاتتر) که رد و به قلب رفته ۳ تا ۴ ساعت بعد کشیده می‌شود و حین کشیدن برای جلوگیری از افت ضربان قلب باید آتروپین در دسترس باشد. پس از کشیدن شیت باید به‌مدت ۶ ساعت کیسه شن گذاشته شود و هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه فشار خون چک شود.
پس از بالن زدن در آنژیوگرافی بر اساس وزن بیمار باید ۶ سی سی در ساعت نرمال سالین یا هاف سالین به بیمار داده شود همچنین ۲۴ ساعت قبل و بعد از هر کار تهاجمی به بیمار NAC داده می‌شود تا داروی اولتراویس (داروی مصرفی در آنژیوگرافی و بالن) دفع و سبب افزایش میزان کراتینین نشود.
چنانچه رگی از قلب گرفته نشده باشد دارو درمانی، در صورتی گرفتگی یک تا ۲ رگی با درصد زیاد بالن و اگر ۳ رگ گرفته باشد عمل قلب باز توصیه می‌شود.
از شب قبل از آنژیوگرافی به بیمار سرم زده می‌شود و بیمار باید ۱۲ ساعت قبل ناشتا باشد و پس از آنژیوگرافی کیسه شن روی پای بیمار قرار دارد و تا ۲ ساعت NPO است سپس با مایعات خوردن را شروع می‌کند.

آشنایی با آنژیوگرافی قلب (کلیک کنید)

منبع: نظام پرستاری. پزشکی