بالا رفتن فشار خون در اثر ترس از دکتر

بالارفتن فشار خون در اثر ترس از دکتر و مطب، در مورد افرادی است که با دیدن دکتر فشار خونشان بالا می رود. امروزه، اندازه گیری فشار خون در خانه، به طور شبانه ریزی با استفاده از وسایل الکترونیکی اتوماتیک امکان پذیر است و ثابت شده است که فشار خون بسیاری از مردم، پس از ترک مطب یا درمانگاه و یا ظرف مدت یک ساعت پایین آمده و به حد عادی می رسد. وقتی این وضعیت پیش می آید، گفته می شود که فشار خون شخص در اثر ترس از دکتر بالارفته است. برای جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی دستگاه های کنترل فشار خون اتوماتیک یا ABPM طراحی شده اند که به طور شبانه روزی در خانه فشار خون را اندازه گیری می کنند.
علت اصلی بالارفتن فشار خون، در اثر ترس از مطب و دکتر هنوز مشخص نشده است؛ اما شواهد حاکی از این است که افرادی که چنین وضعیتی دارند، از سلامتی کامل بهره مند نیستند. همچنین شواهدی وجود دارد که قلب این افراد (افرادی که در اثر ترس از مطب فشار خونشان بالا می رود) بزرگتر از قلب افرادی است که فشار خون عادی دارند. علاوه بر این، چنین افرادی ممکن است پس از پنج سال مبتلا به فشار خون گردند و برای پایین آوردن فشار خون شان نیازمند درمان گردند. اگرچه افرادی که در اثر ترس از دکتر فشار خونشان بالا می رود نیاز به درمان فوری ندارند، ولی باید فشار خون آن ها به طور منظم هر شش ماه یا هر دوازده ماه یک بار اندازه گیری شود. همچنین این واقعیت وجود دارد که بسیاری از افرادی که سال ها مبتلا به فشار خون و تحت درمان هستند، هم از دکتر و مطب می ترسند، بنابراین وقتی چنین افرادی مطب یا بیمارستان را ترک می کنند فشار خون شان خیلی پایین تر می آید. برای تجویز داروی کنترل فشار خون برای چنین افرادی پزشکان باید این مورد (ترس از دکتر) را نیز در نظر بگیرند.

مطالعه مقاله درمان فشار خون بالا