انواع آنژین قلب

آنژین قلبی وقتی که عضله قلب قادر به دریافت اکسیژن کافی برای فعالیتش نباشد، شروع می شود. اگر قلب به مدت طولانی با کمبود اکسیژن مواجه باشد، قسمتی از عضله قلب از بین می رود که در این صورت سکته قلبی (انفارکتوس میو کارد) اتفاق می افتد. آنژین صدری می تواند علامت هشدار دهنده ای برای این باشد که شما در معرض خطر سکته قلبی هستید.

انواع آنژین قلبی

آنژین قلبی پایدار

درد یا ناراحتی حمله‌ای قفسه سینه که پس از فعالیت یا اضطراب شروع می‌شود. این دردها قابل پیش بینی بوده و دارای الگوی ثابت از نظر شروع، مدت و شدت علائم بوده و به فاصله بیش از دو ماه یک بار رخ می‌دهد. آنژین قلبی پایدار می تواند به انفارکتوس قلبی تبدیل شود. آنژین قلبی پایدار به TNG فوری پاسخ می دهد ودردها تسکین می یابد.

آنژین قلبی ناپایدار

درد حمله‌ای قفسه سینه بوسیله درجات غیرقابل پیش‌بینی ازنظر فعالیت یا اضطراب و ممکن است در شب یا در حین استراحت بروز کند. این حملات در طول زمان ازنظر شدت، مدت و تعداد، رو به افزایش است. آنژین قلبی ناپایدار به TNG پاسخ نداده و این بیماران نیاز به بستری داشته و درمان جهت جلوگیری از پاره شدن پلاک و ترمبوز باید در اسرع وقت انجام پذیرد.

آنژین قلبی شبانه

معمولا در هنگام شب اتفاق می افتد و همراه با خواب دیدن وکابوس شبانه است. آنژین قلبی شبانه بیشتر در مرحله Rem خواب ایجاد میشود دراین مرحله از خواب به علت افزایش سیستم وازوموتوروسمپاتیک میزان BPوHR افزایش میابد. آنژین قلبی شبانه در بیماران مبتلا به نارسایی سمت چپ قلب به دلیل افزایش مایع برگشتی از انتهاهابه قلب رخ میدهد واین امر سبب افزایش کار قلب ودرنتیجه باعث بالا رفتن مصرف اکسیژن میوکارد می گردد.

آنژین قلبی واریانت یا پرینزمتال

این آنژین در زمان استراحت ممکن است ایجاد شود، ولی در ساعات اولیه صبح شایع تر می باشد.علت این دردها تحریک پاراسمپاتیک در مقابل سمپاتیک فعال نشده هنگام بیداری مبیاشد که سبب ایجاد درد در افراد میگردد. این درد در اثر اسپاسم عروق کرونرایجاد می شود. آنژین واریانت نیز معادل پرینزمتال بکار میرود.که این در حالی است که امروزه آنژین واریانت را بیشتر در مورد ایجاد اسپاسم های عروق کرونر در گیر و آنژین پرینزمتال رادر مورد اسپاسم عروق کرونر سالم بکار میبرند. افرادی که بیشتر در معرض ابتلا به آنژین پرینزمتال هستند. شامل: جوانان سیگاری ها می باشند. در نوار قلب این افراد تغییرات به صورت بالا رفتن قطعهST میباشد که بعد از تسکین درد این علامت بر طرف میشود.

اقدامات اورژانسی شامل شروع نیتراتها وبلاک کنندهای کانالهای کلسیمی میباشد.

آنژین قلبی دکوبیتوس

در وضعیت درازکش و بیشتر در شب و هنگام خواب ایجاد می‌شود، به طوری که باعث بیدار شدن می شود.

آنژین مقاوم به درمان

آنژین قلبی ناتوان کننده مزمن شدیدی است که به درمان جواب نمی‌دهد.

آنژین بعد از انفارکتوس

این آنژین قلبی پایدار بعد از انفارکتوس میوکارد رخ می‌دهد، بطوری که ایسکیمی باقیمانده سبب حملات میشود.

آشنایی با درمان آنژین قلبی (کلیک کنید)

منبع: سلامتکده. پرستاران