انواع آنژین قلب

آنژین قلبی وقتی که عضله قلب قادر به دریافت اکسیژن کافی برای فعالیتش نباشد، شروع می شود. اگر قلب به مدت طولانی با کمبود اکسیژن مواجه باشد، قسمتی از عضله قلب از بین می رود که در این صورت سکته قلبی (انفارکتوس میو کارد) اتفاق می افتد. آنژین صدری می تواند علامت هشدار دهنده ای برای این باشد که شما در معرض خطر سکته قلبی هستید.

انواع آنژین قلبی

آنژين قلبی پايدار

درد يا ناراحتي حمله‌اي قفسه سينه که پس از فعاليت يا اضطراب شروع مي‌شود. اين دردها قابل پیش بینی بوده و داراي الگوي ثابت از نظر شروع، مدت و شدت علائم بوده و به فاصله بيش از دو ماه يك بار رخ مي‌دهد. آنژين قلبی پایدار می تواند به انفارکتوس قلبی تبدیل شود. آنژين قلبی پایدار به TNG فوری پاسخ می دهد ودردها تسکین می یابد.

آنژين قلبی ناپايدار

درد حمله‌اي قفسه سينه بوسيله درجات غيرقابل پيش‌بيني ازنظر فعاليت يا اضطراب و ممكن است در شب يا در حين استراحت بروز كند. اين حملات در طول زمان ازنظر شدت، مدت و تعداد، رو به افزايش است. آنژين قلبی ناپایدار به TNG پاسخ نداده و این بیماران نیاز به بستری داشته و درمان جهت جلوگیری از پاره شدن پلاک و ترمبوز باید در اسرع وقت انجام پذیرد.

آنژين قلبی شبانه

معمولا در هنگام شب اتفاق مي افتد و همراه با خواب ديدن وكابوس شبانه است. آنژين قلبی شبانه بیشتر در مرحله Rem خواب ایجاد میشود دراین مرحله از خواب به علت افزایش سیستم وازوموتوروسمپاتیک میزان BPوHR افزایش میابد. آنژين قلبی شبانه در بیماران مبتلا به نارسایی سمت چپ قلب به دلیل افزایش مایع برگشتی از انتهاهابه قلب رخ میدهد واین امر سبب افزایش کار قلب ودرنتیجه باعث بالا رفتن مصرف اکسیژن میوکارد می گردد.

آنژين قلبی واريانت يا پرينزمتال

اين آنژين در زمان استراحت ممكن است ايجاد شود، ولي در ساعات اوليه صبح شایع تر می باشد.علت این دردها تحریک پاراسمپاتیک در مقابل سمپاتیک فعال نشده هنگام بیداری مبیاشد که سبب ایجاد درد در افراد میگردد. این درد در اثر اسپاسم عروق کرونرایجاد می شود. آنژین واریانت نیز معادل پرینزمتال بکار میرود.که این در حالی است که امروزه آنژین واریانت را بیشتر در مورد ایجاد اسپاسم های عروق کرونر در گیر و آنژین پرینزمتال رادر مورد اسپاسم عروق کرونر سالم بکار میبرند. افرادی که بیشتر در معرض ابتلا به آنژین پرینزمتال هستند. شامل: جوانان سیگاری ها می باشند. در نوار قلب این افراد تغییرات به صورت بالا رفتن قطعهST میباشد که بعد از تسکین درد این علامت بر طرف میشود.

اقدامات اورژانسی شامل شروع نیتراتها وبلاک کنندهای کانالهای کلسیمی میباشد.

آنژين قلبی دكوبيتوس

در وضعيت درازكش و بيشتر در شب و هنگام خواب ايجاد مي‌شود، به طوري كه باعث بيدار شدن می شود.

آنژين مقاوم به درمان

آنژين قلبی ناتوان كننده مزمن شديدي است كه به درمان جواب نمي‌دهد.

آنژين بعد از انفاركتوس

اين آنژين قلبی پایدار بعد از انفاركتوس ميوكارد رخ مي‌دهد، بطوري كه ايسكيمي باقيمانده سبب حملات میشود.

آشنایی با درمان آنژین قلبی (کلیک کنید)

منبع: سلامتکده. پرستاران

theme