خانه / انواع بيماريهاي قلبي / سکته قلبی / انفارکتوس عضله قلب

انفارکتوس عضله قلب

حمله قلبى یا انفارکتوس قلبی هنگامى بروز مى‌کند که يک يا چند شريان کرونرى يا شاخه‌هاى آنها مسدود شود و در نتيجه خون نتواند به عضله قلب برسد. بدون اکسيژن و مواد مغذّى عضلهٔ قلبى مبتلا مى‌ميرد (انفارکتوس عضله قلب). علت شايع حملهٔ قلبى تشکيل تدريجى لخته خون (ترومبوز) روى يک تودهٔ آترواسکلروزى (آتروما) است که قبلاً به‌طور نسبى رگ را مسدود کرده است. وقتى رگ کاملاً مسدود شد، جريان خون قلب به‌سرعت متوقف مى‌شود.

عضلهٔ مرده و آسيب‌ديده‌اى که در اثر حمله قلبى باقى مى‌ماند باعث مى‌شود قلب بخشى از کارآئى خود را از دست بدهد، زيرا ميزان خونى که قلب تلمبه مى‌کند به انقباض عضلانى وابسته است. هنگامى که بيش از ۵۰ درصد عضله قلب از بين برود به‌علت آثار نامطلوب حملات قلبى يا انفارکتوس جديد-شوک٭ و مرگ پديد مى‌آيد زيرا قلب نمى‌تواند براى حفظ حيات خود کافى فراهم کند.

علائم انفارکتوس عضله قلب

علائم انفارکتوس قلبى بستگى به ميزان آسيب عضلهٔ قلب دارد. تقريباً در ۲۰ درصد قربانيان هيچ علامتى ظاهر نمى‌شود و از ابتلاء خود به حملهٔ قلبى آگاه نيستند (حملهٔ قلبى خاموش خوانده مى‌شود). بنابراين ممکن است تنها هنگامى متوجهٔ حملهٔ قلبى خود شويد که پزشک شواهدى از يک انفارکتوس قديمى را در نوار قلبى شما پيدا کند.
عمده‌ترین دلیل ایجاد سکته قلبی یا انفارکتوس عضله قلب بسته شدن رگ‌های تغذیه‌کننده قلب است. برای رفع انسداد غیر از دارو، از بالن و جراحی قلب باز (تعویض رگ مسدود شده) استفاده می‌شود. سکته قلبی نوعی عارضه فراگیر است که باعث درگذشتن هزاران تن هر ساله می‌گردد.

در اکثر موارد انفارکتوس میوکارد همراه با تظاهرات معمولی و تی پیک است که تشخیص را آسان می‌سازد. یک درد موضعی قفسه سینه‌ که در مرکز قفسه صدری(سینه) با قابلیت انتشار بطرف آرواره و بازوها پشت و گردن سمپتوم ویژه در ام‌آی است و بیشتر از ۲۰ دقیقه طول می‌کشد. اگر درمان نشود این درد آزاردهنده و بحرانی است و مدتها بطول می‌انجامد.
گاهی چندین ساعت با مصرف تری‌نیترین مقاومت می‌کند، داروی دوپواترین درد آنژین قلبی را آرام می‌کند. هم‌چنین علائم دیگری که آشکار کننده هستند عبارتند از الکتروکاردیوگرام اورژانس و فوری می‌تواند تشخیص را آسان سازد. در تعداد زیادی از موارد انواع انفارکتوس وجود دارد که بصورت تشویش و اضطراب تظاهر می‌کند.

آشنایی با درمان انفارکتوس قلبی (کلیک کنید)

منبع: آفتاب. باشگاه خبرنگاران جوان

theme