خانه / انواع بيماريهاي قلبي / سکته قلبی / اقدامات لازم برای عدم هوشیاری در حمله قلبی

اقدامات لازم برای عدم هوشیاری در حمله قلبی

داشتن قلب سالم برای حیات انسان یک ضرورت است، هر چند بسیاری از بیماران قلبی آموخته اند که چگونه با داشتن قلب بیمار یک زندگی کامل و مولد داشته باشند . بیماری های قلبی عروقی به سن یا جنس خاصی اختصاص ندارد و همه افراد در هر سن و جنسی ممکن است در معرض ابتلا به حمله قلبی باشند. با این حال، می توان با انجام اقدامات مؤثر و به موقع، خطر ابتلاء یا عوارض حاصل از آن ها را کاهش داد.

برای فردی که دچار حمله قلبی شده و هوشیاری خود را از دست داده است اقدامات زیر را انجام دهید:

صدایش بزنید یا شانه هایش را تکان دهید. اگر پاسخی دریافت نکردید، کمک بخواهید و بلافاصله اقدامات اولیه احیای قلبی تنفسی پایه را شروع کنید:

۱. فرد را به پشت روی زمین بخوابانید.

۲. سرش را به طرف عقب خم کنید . چانه فرد را با نوک انگشت به طرف بالا نگه دارید. در حالی که دست دیگر شما روی پیشانی قرار دارد ، در این حالت مطمئن شوید که زبان راه هوایی را نبسته است.

۳. در حالی که سر را به همین حالت نگه داشته اید، گوش خود را نزدیک دهان بیمار ببرید و ببینید آیا صدای تنفس او را می شنوید ؟ نگاه کنید آیا سینه بیمار بالا و پایین می رود ؟ آیا هوای تنفسی بیمار را روی گونه خود احساس می کنید ؟ (این بررسی نباید بیش از ۱۰ ثانیه طول بکشد)

۴. اگر تنفس بیمار طبیعی بود، سر بیمار را همان طور نگه دارید تا کمک برسد. اگر بیمار تنفس نداشت یا نفس هایش بریده بریده و کوتاه بود باید، احیای قلبی تنفسی پایه را شروع کنید.

برای آشنایی با مراحل حیای قلبی تنفسی بر روی لینک کلیک کنید.