خانه / انواع بيماريهاي قلبي / سکته قلبی / اقدامات لازم برای عدم هوشیاری در حمله قلبی

اقدامات لازم برای عدم هوشیاری در حمله قلبی

داشتن قلب سالم برای حیات انسان یك ضرورت است، هر چند بسیاری از بیماران قلبی آموخته اند كه چگونه با داشتن قلب بیمار یك زندگی كامل و مولد داشته باشند . بیماری های قلبی عروقی به سن یا جنس خاصی اختصاص ندارد و همه افراد در هر سن و جنسی ممكن است در معرض ابتلا به حمله قلبی باشند. با این حال، می توان با انجام اقدامات مؤثر و به موقع، خطر ابتلاء یا عوارض حاصل از آن ها را كاهش داد.

برای فردی كه دچار حمله قلبی شده و هوشیاری خود را از دست داده است اقدامات زیر را انجام دهید:

صدایش بزنید یا شانه هایش را تكان دهید. اگر پاسخی دریافت نكردید، كمك بخواهید و بلافاصله اقدامات اولیه احیای قلبی تنفسی پایه را شروع كنید:

1. فرد را به پشت روی زمین بخوابانید.

2. سرش را به طرف عقب خم كنید . چانه فرد را با نوك انگشت به طرف بالا نگه دارید. در حالی كه دست دیگر شما روی پیشانی قرار دارد ، در این حالت مطمئن شوید كه زبان راه هوایی را نبسته است.

3. در حالی كه سر را به همین حالت نگه داشته اید، گوش خود را نزدیك دهان بیمار ببرید و ببینید آیا صدای تنفس او را می شنوید ؟ نگاه كنید آیا سینه بیمار بالا و پایین می رود ؟ آیا هوای تنفسی بیمار را روی گونه خود احساس می كنید ؟ (این بررسی نباید بیش از 10 ثانیه طول بكشد)

4. اگر تنفس بیمار طبیعی بود، سر بیمار را همان طور نگه دارید تا كمك برسد. اگر بیمار تنفس نداشت یا نفس هایش بریده بریده و كوتاه بود باید، احیای قلبی تنفسی پایه را شروع كنید.

برای آشنایی با مراحل حیای قلبی تنفسی بر روی لینک کلیک کنید.

theme