آنژیوگرافی سه بعدی

بیماری های قلبی عروقی از مهم ترین و شایع ترین بیماریها در سراسر جهان به شمار می روند. پزشکان همواره تاکید می کنند پیشگیری بهتر از درمان است و این واقعیتی انکار ناپذیراست. پیشگیری از بیماری های قلب و عروق به جز عوامل ژنتیک تا حد زیادی به شیوه زندگی و عادات غذایی بستگی دارد. درصورت انسداد سرخرگ های قلب اقدامات پزشکی برای رفع آن لازم است و برای جلوگیری از پیامدهای ناخوشایند ناشی از بیماریهای قلبی، باید درمان لازم صورت گیرد. با پیشرفت علم و تکنولوژی های اخیر مهندسین پزشکی همواره به دنبال روشهایی با هزینه و زمان کمتر برای کمک به بیماران بوده اند که آنژیوگرافی سه بعدی قلب نقش مهمی را در کمک به بیماران قلبی تا کنون ایفا کرده است.

در حال حاضر بررسی عروق کرونر با آنژیوگرافی توسط تصاویر متعدد دو بعدی صورت می گیرد. یک تکنولوژی جدید امکان بررسی عروق کرونری را با انجام تصویربرداری سه بعدی فراهم می کند. برای انجام جراحی های مداخله ای قلب، وجود تصاویر سه بعدی بسیار کمک کننده است. تصاویر سه بعدی به کاردیولوژیست اطلاعاتی دقیق در مورد طول عروق و شاخه های عروقی و همچنین میزان گرفتگی آن می دهد.

در حال حاضر با استفاده از اشعه ایکس تعداد زیادی از تصاویر دوبعدی در حین آنژیوگرافی تهیه میشود. این تصاویر در آنژیوگرافی دو بعدی برای فراهم کردن اطلاعات بیشتر در جهات مختلف انجام میشوند. برای تهیه تصاویر سه بعدی در آنژیوگرافی هنگام تزریق ماده حاجب و انجام آنژیوگرافی یک دتکتور به سرعت دور بیمار میچرخد که نام این روش را آنژیوگرافی چرخان Rotational Angiography گذاشتند.

ایجاد تصاویر سه بعدی حین آنژیوگرافی اطلاعات بیشتری در اختیار متخصصان قلب و عروق قرار می دهد و سرعت کار نیز به شدت افزایش می یابد. با توجه به افزایش سرعت کار میزان اشعه دریافتی کادر پزشکی نیز در آنژیوگرافی سه بعدی به شدت کاهش می یابد.
در حال حاضر انجام آنژیوگرافی و تهیه تصاویر دوبعدی به صرف وقت نیاز دارد و این زمان باعث می شود که پزشک و پرسنل پزشکی به مدت طولانی در معرض اشعه قرار گیرند. با توجه به افزایش سرعت انجام آنژیوگرافی سه بعدی به نظر می رسد که کادر پزشکی کمتر در معرض اشعه قرار گیرند. به نظر می رسد که آنژیوگرافی سه بعدی بتواند جایگزین مناسبی برای روش های معمول آنژیوگرافی شود.

آشنایی با آنژیوگرافی قلب (کلیک کنید)

منبع: بیوالکتریک. فناوری سپید