آنژیوگرافی از راه دست

مستقیم ترین راه تشخیص گرفتگی شریانهای کرونری قلب وجود دارد، استفاده از آنژیوگرافی می باشد. در این آزمایش، یک ماده رنگی مستقیماً به شریانهای کرونری تزریق می گردد و سپس با استفاده از اشعه ایکس، از آن عکسبرداری می شود.
برای انجام این آزمایش، یک لوله باریک به نام “کاتتر” معمولاً از طریق شریانی که در کشاله ران وجود دارد به سمت قلب فرستاده می شود. البته گاهی اوقات آنژیوگرافی از شریانهای موجود در مچ دست یا آرنج نیز استفاده می شود. ابتدا مقداری ماده بی حس کننده به زیر پوست تزریق می شود. سپس کاتتر را وارد شریان (کشاله ران) می کنند و آن را به سمت قلب می فرستند. به محض اینکه لوله کاتتر به شریان کرونری رسید، ماده رنگی به داخل آن تزریق می گردد و در همین حال از زوایای مختلف از قلب عکسبرداری می شود. در هنگام عکسبرداری شما باید به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه نفس خود را حبس نمایید و تکان نخورید. خود ماده رنگی ممکن است کمی باعث برافروختگی شما شود که سریعاً این مشکل از بین خواهد رفت.

آنژیوگرافی از راه دست در ایران نیز در مراکز مجهز انجام می شود. ضمن اشاره به معمول بودن استفاده از روش شریان کشاله ران (فمورال) در اعمال آنژیوگرافی باید گفت انجام عمل آنژیوگرافی از طریق شریان مچ دست بر خلاف روش شریان کشاله ران نیاز به تجهیزات و کسب مهارت از طریق گذراندن دوره آموزشی دارد که متخصصین فلوشیپ آنژیوپلاستی با گذرندان دوره ی آموزشی قادر به انجام آنژیوگرافی از راه دست می باشند.

مزایای آنژیوگرافی از راه دست

کاهش عوارض عروقی، کاهش ریسک، امکان ترخیص سریع تر بیمار، عدم نیاز به استراحت مطلق بیمار، انجام پانسمان معمولی بعد از عمل و عدم نیاز به استفاده از کیسه شن بر روی زخم را از مزایای آنژیوگرافی از راه دست می باشد.

کاهش زمان استراحت بیمار از ۶ ساعت به ۱ ساعت در آنژیوگرافی از راه دست نیز از مزایای آنژیوگرافی از راه دست است. بیمار بعد از گذشت یک ساعت از انجام عمل قادر به پیاده روی در بخش می باشد و بعد از گذشت حدود ۴ ساعت از زمان آنژیوگرافی از راه دست ترخیص می شود.

آشنایی با روش های جدید آنژیوگرافی (کلیک کنید)

 منبع: دانشگاه علوم پزشکی کاشان. پزشکان بدون مرز