آنژین قلبی چیست؟

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشد و زمانی رخ می دهد كه قلب شما اكسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی كند. با گذشت زمان سرخرگهای كروناری تامین كننده خون مورد نیاز قلب شما ممكن است در اثر رسوب چربی ، كلسترول و سایر مواد دچار انسداد شوند. این رسوبات پلاك نامیده می شوند. اگر یك یا تعداد بیشتری سرخرگ به شكل نسبی دچار انسداد شوند، خون به مقدار كافی نمی تواند جریان پیدا كند و ممكن است شما احساس درد در قفسه سینه نمایید .

ایجاد تغییراتی در شیوه زندگی ،استفاده كردن از داروها و برخی از اقدامات پزشكی و اعمال جراحی می توانند آنژین قلبی را كاهش دهند. زمانی كه یك سرخرگ كروناری دچار انسداد، سبب جلوگیری از رسیدن غذا و اكسیژن كافی به قلب بشود ،ممكن است آنژین قلبی رخ دهد .

علائم آنژین قلبی

آنژین قلبی اغلب تنها برای چند دقیقه به طول می انجامد. در این قسمت نمونه هایی از احساساتی كه توسط بیماران مبتلا به آنژین قلبی بیان می شود، ذكر می شود :

  • احساس سفتی و سنگینی درقفسه سینه .
  • احساس تنگی نفس و دشواری در تنفس
  • احساس سوزش یا فشار در قفسه سینه
  • احساس ناراحتی كه ممكن است به بازوها ، پشت ، گردن ، فك یا معده تیر بکشد .
  • احساس بی حسی و سوزش در شانه ها ، بازوها یا مچ دست .
  • احساس ناراحتی معده.

آنژین قلبی باعث می شود احساس نوعی سنگینی کنید و یا احساس کنید در سینه تان چیزی گرفته است و به سمت بازوها، گردن، فک، صورت پشت و ناحیه شکمی گسترش دارد.

معمولاً این دردها هنگامی که زیاد فعالیت دارید پیش می آید؛ به عنوان مثال وقتی دنبال اتوبوس دویده اید یا فوتبال یا تنیس بازی کرده و یا از پله بالا یا سراشیبی بالا رفته اید.
در هوای سرد یا بعد از یک عصرانه سنگین و یا هنگامی که دچار استرس هستید چنین اتفاقی ممکن است بیفتد. اما به محض این که این فعالیت ها متوقف می شوند و یا دارو مصرف می کنید دردها هم کاهش می یابند. متأسفانه برای اکثر مردم اولین نشانه ها یعنی حمله قلبی و یا نوسان در ضربان قلب به علت لخته های خون موجود در شریانها است.

آشنایی با آنژین(کلیک کنید)

منبع: پزشکان بدون مرز. دانشنامه سلامت

theme