آنژین قلبی چیست؟

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشد و زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. با گذشت زمان سرخرگهای کروناری تامین کننده خون مورد نیاز قلب شما ممکن است در اثر رسوب چربی ، کلسترول و سایر مواد دچار انسداد شوند. این رسوبات پلاک نامیده می شوند. اگر یک یا تعداد بیشتری سرخرگ به شکل نسبی دچار انسداد شوند، خون به مقدار کافی نمی تواند جریان پیدا کند و ممکن است شما احساس درد در قفسه سینه نمایید .

ایجاد تغییراتی در شیوه زندگی ،استفاده کردن از داروها و برخی از اقدامات پزشکی و اعمال جراحی می توانند آنژین قلبی را کاهش دهند. زمانی که یک سرخرگ کروناری دچار انسداد، سبب جلوگیری از رسیدن غذا و اکسیژن کافی به قلب بشود ،ممکن است آنژین قلبی رخ دهد .

علائم آنژین قلبی

آنژین قلبی اغلب تنها برای چند دقیقه به طول می انجامد. در این قسمت نمونه هایی از احساساتی که توسط بیماران مبتلا به آنژین قلبی بیان می شود، ذکر می شود :

  • احساس سفتی و سنگینی درقفسه سینه .
  • احساس تنگی نفس و دشواری در تنفس
  • احساس سوزش یا فشار در قفسه سینه
  • احساس ناراحتی که ممکن است به بازوها ، پشت ، گردن ، فک یا معده تیر بکشد .
  • احساس بی حسی و سوزش در شانه ها ، بازوها یا مچ دست .
  • احساس ناراحتی معده.

آنژین قلبی باعث می شود احساس نوعی سنگینی کنید و یا احساس کنید در سینه تان چیزی گرفته است و به سمت بازوها، گردن، فک، صورت پشت و ناحیه شکمی گسترش دارد.

معمولاً این دردها هنگامی که زیاد فعالیت دارید پیش می آید؛ به عنوان مثال وقتی دنبال اتوبوس دویده اید یا فوتبال یا تنیس بازی کرده و یا از پله بالا یا سراشیبی بالا رفته اید.
در هوای سرد یا بعد از یک عصرانه سنگین و یا هنگامی که دچار استرس هستید چنین اتفاقی ممکن است بیفتد. اما به محض این که این فعالیت ها متوقف می شوند و یا دارو مصرف می کنید دردها هم کاهش می یابند. متأسفانه برای اکثر مردم اولین نشانه ها یعنی حمله قلبی و یا نوسان در ضربان قلب به علت لخته های خون موجود در شریانها است.

آشنایی با آنژین(کلیک کنید)

منبع: پزشکان بدون مرز. دانشنامه سلامت