آنژین صدری مزمن

قلب توسط لایه ای عضلانی یه دو بخش چپ و راست تقسیم میشود و هر بخش دارای وظیفه ویژه خود است . قلب دارای چهار حفره مجزا میباشد . دو حفره در قسمت فوقانی مستقر است که دهلیز ( atrium ) نامیده میشود . دهلیزها خون را از بدن وصول کرده و به حفرات تحتانی بنام بطن ( ventricle ) گسیل میکنند . بطنها تلمبه اصلی قلب بشمار میروند . دهلیز راست بوسیله سیاهرگها ، خون را از بخشهای مختلف بدن دریافت مینماید . میزان اکسیژن در این خون کم است . خون از دهلیز راست به بطن راست انتقال میابد و از آنجا جهت دریافت اکسیژن به شش تلمبه میگردد . دهلیز چپ خون غنی از اکسیژن را از ریه دریافت کرده و به بطن چپ تخلیه مینماید و از آنجا بوسیله سرخرگها به سراسر بدن توزیع میگردد .

هنگامى که شریان‌هاى کرونر که خون قلب را تأمین مى‌کنند آنقدر باریک شوند که نتوانند به اندازهٔ کافى خون به ماهیچه‌هاى قلب برسانند، درد شدیدى در سینه ایجاد مى‌شود که اغلب با انسداد کرونر اشتباه مى‌شود. به این درد آنژین صدری گفته می شود که گاهی مزمن می شود.

آنژین صدری مزمن در میان پیرها شایع است و معمولاً بر اثر تقلاى بیش از حد به‌هنگام ورزش و گاهى اوقات بر اثر هیجان هم بروز مى‌کند. معمولاً این حمله تنها چند دقیقه طول مى‌کشد. بر اثر استراحت، درد پس از چند دقیقه رفع مى‌شود.

آنژین به معنى درد است و آنژین صدرى به معنى درد قفسهٔ سینه است که در اثر کاهش شدید اکسیژن‌رسانى به عضلهٔ قلب ایجاد مى‌شود. آنژین صدری معمولاً در نتیجهٔ فعالیت زیاد یا سایر عواملى که قلب را تحت فشار قرار مى‌دهد (فشار خون بالا یا ضربان تند قلب)، ایجاد مى‌شود. آنژین صدری مزمن اغلب در اثر آترواسکلروز شریان‌هاى کرونرى که باعث کاهش جریان خون عضله قلب (ایسکمی٭) بدون آسیب واقعى (انفارکتوس٭) این عضلات مى‌شود، پدید مى‌آید.

درد آنژین صدری مزمن بسیار متنوع است. این درد به‌طور معمول زیر استخوان جناغ سینه حس مى‌شود و اغلب به پشت یا شانه چپ انتشار مى‌یابد. محل این درد به‌ندرت مستقیماً روى قلب قرار دارد. آنژین صدری مزمن ممکن است با سوءهاضمه اشتباه شود. این درد معمولاً با ورزش برانگیخته مى‌شود و فقط چند دقیقه طول مى‌کشد و با استراحت فروکش مى‌کند. درد آنژین صدری مزمن با فعالیت بدنى بعد از غذا هنگامى که بیشتر حجم خون کل بدن متوجه دستگاه گوارش شده است، بدتر مى‌شود. این عارضه اغلب در هواى سرد بدتر است به‌طورى که فعالیت ورزشى‌اى که در تابستان بدن درد است ممکن است در زمستان باعث آنژین صدری مزمن شود. درد آنژین صدری مزمن ممکن است شب‌ها ایجاد شود که به آن آنژین شبانه گویند. هرگونه تغییر در ماهیت یا نوع درد آنژینی، آنژینى ناپایدار خوانده مى‌شود. این نشانهٔ خطرناکى است و قلب شما در این شرایط نیازمند مراقبت‌هاى فورى پزشکى است.

آشنایی با علائم آنژین صدری (کلیک کنید)

منبع: آفتاب. پزشکان ایران