خانه / برچسب: پرولاپس دریچه میترال قلب و تنگی نفس

آرشیو برچسب: پرولاپس دریچه میترال قلب و تنگی نفس

پرولاپس دریچه میترال قلب چیست؟

دریچه میترال قلب عبور جریان خون از دهلیز چپ به بطن چپ را (حفره اصلی قلب که خون را به سرخرگ‌های بدن پمپ می‌کند) تنظیم می‌کند. دریچه میترال قلب از دو لت تشکیل شده است که توسط ساختارهای ظریف بافت‌های ...

ادامه مطلب »