خانه / برچسب: ورزش سلامت قلبی/ فرمول کارونِن

آرشیو برچسب: ورزش سلامت قلبی/ فرمول کارونِن

ورزش ایروبیک و سلامت قلبی

این ورزش را به نام های ورزش قلبی عروقی و تمرینات استقامتی هم می شناسند. ورزش ایروبیک برای سلامت قلبی شامل حرکاتی تکراری هستند که حین انجام آنها عضلات بزرگ بازوها و پاها منقبض می شوند و از اکسیژن برای ...

ادامه مطلب »