خانه / برچسب: نارسایی مزمن قلبی و ادم رال ریه

آرشیو برچسب: نارسایی مزمن قلبی و ادم رال ریه

نارسایی مزمن قلبی

نارسایی قلبی –  CHF – نارسائی احتقانی قلب CHF یا نارسایی مزمن قلبی یک سندرم بالینی ناشی از یک اختلال ساختمانی مادرزای یا اکتسابی است. در نارسایی مزمن قلبی ما اغلب اتساع قلب ، کاهش عملکرد سلولهای عضلانی قلب و ...

ادامه مطلب »