خانه / برچسب: ميزان فعاليت بدنی مطلوب بیماران قلبی

آرشیو برچسب: ميزان فعاليت بدنی مطلوب بیماران قلبی

میزان فعالیت بدنی مطلوب بیماران قلبی

دانشمندان میزان فعالیت بدنی مطلوب بیماران قلبی در طول هفته را به صورت یک هرم فعالیت درنظر می گیرند. در قاعده هرم که بیشترین میزان صرف وقت و انرژی در طول روز یا هفته را شامل می شود به انجام کارهای روزمره با ...

ادامه مطلب »