خانه / برچسب: متخصص تنگی دریچه میترال در کودکان

آرشیو برچسب: متخصص تنگی دریچه میترال در کودکان

تنگی دریچه میترال در کودکان

تنگی دریچه میترال قلب در کودکان، از نقایص ساختمانی یا عملکردی قلب است که در هنگام تکامل جنین یا در هنگام تولد وجود دارد. شیوع آن هشت مورد در هزار تولد است یا یک درصد کل تعداد متولدین. میزان نقص ...

ادامه مطلب »