خانه / برچسب: سكته قلبی یا M.I

آرشیو برچسب: سكته قلبی یا M.I

نوار قلب در سکته قلبی

نوار قلب روشی است که با استفاده از امواج الکتریکی قلب افراد به وضعیت فیزیکی و بیماریهای احتمالی قلبی در فرد پی می بریم . امروزه استفاده از نوار قلب (ECG) به عنوان یک ابزار تشخیص بیماریهای قلبی متداول است؛ ...

ادامه مطلب »