خانه / برچسب: رابطه جنسی با بیماری قلبی

آرشیو برچسب: رابطه جنسی با بیماری قلبی

بیماری های قلبی و ناتوانی جنسی

مشخص شده است که  بیماری قلبی و ناتوانی جنسی از نظر شیوع و سن ابتلا با یکدیگر مرتبط می باشند. همچنین محققین متعددی ثابت کرده‌اند که ارتباط مستقیم بین شیوع ناتوانی جنسی و تصلب شرائین وجود دارد و از طرفی ...

ادامه مطلب »