خانه / برچسب: تشخیص پیش دیابت در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

آرشیو برچسب: تشخیص پیش دیابت در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

تشخیص پیش دیابت در پیشگیری از بیماری قلبی

با افزایش تعداد افراد دچاردیابت (یا سندرم مقاومت به انسولین همراه با دیابت)، پزشکان سعی می‌کنند که در تشخیص و درمان دیابت و یا ترجیحاً پیشگیری اولیه جدیت بیشتری داشته باشند تا از بیماری های قلبی عروقی نیز در این ...

ادامه مطلب »