خانه / برچسب: برنامه آرامش و استراحت در توانبخشی سکته قلبی

آرشیو برچسب: برنامه آرامش و استراحت در توانبخشی سکته قلبی

پیشگیری از سکته مجدد قلبی

ظرف دو تا سه ماه، قلب های بیشتر بیمارانی که سکته قلبی داشته اند درست مثل آنکه اصلاً اتفاقی نیافتاده است مانند روز اول کار می کند. با این وصف، بعضی از اوقات اتفاق می افتد که سکته قلبی صدمات ...

ادامه مطلب »