خانه / برچسب: بررسی دقیق عروق کرونر قلب با آنژیوگرافی

آرشیو برچسب: بررسی دقیق عروق کرونر قلب با آنژیوگرافی

آشنایی با آنژیوگرافی

این روش که در ابتدا بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد، برای اولین بار در سال ۱۹۲۹توسط ورنر فورسمن بر روی انسان صورت گرفت. هدف فورسمن ابداع روشی برای رساندن مستقیم داروها به درون قلب بود، اما قابلیت تکنیک فورسمن، ...

ادامه مطلب »