خانه / برچسب: اکوکاردیوگرافی از طریق مری

آرشیو برچسب: اکوکاردیوگرافی از طریق مری

اکوکاردیوگرافی از طریق مری

پزشک متخصص اکوکاردیوگرافی قلب ممکن است برای شما اکوکاردیوگرافی از طریق مری (TEE) درخواست کند، اکوکاردیوگرافی از طریق مری نوعی از اکوکاردیوگرافی است که برخی از محدودیت‌های اکوکاردیوگرافی معمولی را ندارد. همانطورکه از نام آن پیدا است، اکوکاردیوگرافی از راه ...

ادامه مطلب »

اکوکاردیوگرافی از راه مری

در مقاله قبل به بررسی انواع اکوکاردیوگرافی پرداخته شد و در این مقاله اکوکاردیوگرافی از طریق مری به طور کامل توضیح داده میشود پزشک ممکن است برای  اکوکاردیوگرافی از طریق مری (TEE) درخواست کند، اکوکاردیوگرافی از طریق مری نوعی از ...

ادامه مطلب »

اکوکاردیوگرافی و انواع آن

همانطور که در مقاله های پیشین اشاره شد اکوکاردیوگرافی بر اساس هدایت امواج صوتی با فرکانس بالا به قلب ودریافت پژواک آن توسط گیرنده خاصی می باشد. امواج صوتی ساده برای تصویر برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچگونه اشعه ...

ادامه مطلب »