خانه / برچسب: اثر تن آرامی استرس در فشار ون بالا

آرشیو برچسب: اثر تن آرامی استرس در فشار ون بالا

استرس و فشار خون بالا

اضطراب و دلواپسی و اشتغالات فکری می توانند باعث افزایش فشار خون بالا گردند. این عمل، جواب طبیعی و سالم عروق کورونر است که اگر سالم باشند با این اختلالات مقابله نمایند. در هر حال، اگر قرار باشد عروق کورونر ...

ادامه مطلب »