خانه / برچسب: آمادگی قبل از اکوکاردیوگرافی قلب از طریق مری

آرشیو برچسب: آمادگی قبل از اکوکاردیوگرافی قلب از طریق مری

اکوکاردیوگرافی از طریق مری

پزشک متخصص اکوکاردیوگرافی قلب ممکن است برای شما اکوکاردیوگرافی از طریق مری (TEE) درخواست کند، اکوکاردیوگرافی از طریق مری نوعی از اکوکاردیوگرافی است که برخی از محدودیت‌های اکوکاردیوگرافی معمولی را ندارد. همانطورکه از نام آن پیدا است، اکوکاردیوگرافی از راه ...

ادامه مطلب »