0
رأی
1
answer
0
رأی
2
پاسخ
0
رأی
1
answer

حالت تهوع

آبان ۱۲, ۱۳۹۳ ali_sarina
0
رأی
1
answer
0
رأی
2
پاسخ
0
رأی
1
answer

تپش قلب ناگهانی

آبان ۱۰, ۱۳۹۳ amin
0
رأی
1
answer
0
رأی
1
answer

کم شدن ef

آبان ۷, ۱۳۹۳ mohamad
0
رأی
3
پاسخ

سستی و بی رمقی دست

آبان ۲, ۱۳۹۳ leila
theme