ارتباط بیماری های قلبی با فشارخون بالا

شيوع بالا و ارتباط نزديك فشار خون با بيماری های قلبی عروقی سبب شده است كه فشارخون بالا يكي از مهم ترين مشكلات سلامت عمومي و رو به گسترش جهان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه به شمار آيد . پيشرفت هايي كه در تشخيص و درمان فشارخون بالا به دست آمده است، نقش مهمي در كاهش قابل توجه مرگ ناشي از بيماری عروق كرونر قلب و سكته مغزی در كشورهاي توسعه يافته داشته است . با اين حال در ساير كشورها نيز كنترل فشارخون بالا در چند سال اخير موجب كاهش بيماری قلبی عروقی شده است.

هرچه ميزان فشارخون بيشتر باشد ، احتمال بروز سكته قلبی، نارسايی قلبی، سكته مغزی و بيماري كليوي بيشتر است معمولاً مبتلايان به فشار خون بالا زودتر فوت مي كنند و شايع ترين علت مرگ در آن ها بيماری قلبی است . سكته مغزي و نارسايي كليه نيز در رده هاي بعدي اين فهرست قرار دارند . فشارخون بالا به تنهايي مي تواند اثرات ديگر عوامل خطر بيماری های قلبی عروقی مانند اختلال چربي خون ، تأثيرات مصرف سيگار، ديابت و چاقي را تشديد كند . كمتر از 60 درصد افراد مبتلا تحت درمان فشارخون بالا هستند و كمتر از 30 درصد آن ها فشارخون تحت كنترل در آمده است . راه هاي مختلفي براي كنترل و كاهش فشارخون وجود دارد كه شامل اصلاح سبك زندگي و درمان دارويي است.
گرچه فشارخون بالا شايع و بدون نشانه مشخصي است، ولي به راحتي شناسايي و درمان مي شود. مطالعات زيادي نشان داده اند كه درمان و كنترل فشارخون بالا خطر و عوارض كشنده و ناتوان كننده بيماری قلبی عروقی را تا حدود زيادي كم مي كند.

عوامل مؤثر بر فشارخون و بیماری های قلبی

بیماری های قلبی و فشارخون تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارد . فشارخون در طول روز تحت تأ ثير عوامل مختلفي از جمله وضعيت بدن، فعاليت مغز ، فعاليت گوارشي ، فعاليت عضلاني، تحريكات عصبي، تحريكات دردناك، مثانه پر، عوامل محيطي مثل دماي هوا و ميزان صدا، مصرف دخانيات، الكل، قهوه، چاي و دارو تغيير ميكند اما اين تغييرات موقتي هستند.

برای آشنایی با روش های درمان بیماری های قلبی ناشی از فشار خون بالا بر روی لینک کلیک کنید.

theme